Potentiella avhandlingsämnen

Potentiella avhandlingsämnen i matematik

En doktorand kan fritt välja ämne för sin avhandling. Nedan finns emellertid några förslag på tänkbara områden, där institutionen har speciellt goda förutsättningar att ge kvalificerad handledning. För forskarutbildningen i matematik är det inte nödvändigt att ange ett önskat projekt i samband med ansökan.

Potentiella avhandlingsämnen i matematisk statistik

Projektbeskrivningar på möjliga doktorandprojekt i matematisk statistik.

Potentiella avhandlingsämnen i beräkningsmatematik

Projektbeskrivningar på möjliga doktorandprojekt i beräkningsmatematik.

Kontakt för doktorander

Studierektor, forskarutbildning i matematik

Alexander Berglund, rum 414
Telefon: 08-16 45 37
E-post: alexb@math.su.se

Studierektor, forskarutbildning i matematisk statistik

Mia Deijfen, rum 308
Telefon: 08-16 45 91
E-post: mia@math.su.se

Studierektor, forskarutbildning i beräkningsmatematik

Chun-Biu Li, rum 330
E-post: cbli@math.su.se