Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
VT21

Undervisning vid Matematiska institutionen VT21

All undervisning under VT21 kommer att bedrivas online. De flesta kurser kommer att ha onlineexamination till och med augusti, för enstaka kurser kommer besked om examination vid ett senare tillfälle.

coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Sebastian Rosengren vinner Cramérpriset

Sebastian Rosengren utses till 2020 års Cramérpristagare för sin avhandling "Random graph and growth models".

Ledig tjänst som administratör (tidsbegränsad anställning)

Anställningen som administratör är uppdelad i två delar, en studieadministratörsdel och en utbildningskoordinationsdel. Den gäller 1 års vikariat med möjlighet till förlängning. Sista ansökningsdag är 7 februari.

Gästforskare vid institutionen

Se vilka som tillbringar eller har tillbringat tid hos oss.