Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen

Välkommen!

Välkommen till Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Vi har ett omfattande utbud av matematisk utbildning och bedriver forskning inom de flesta matematiska discipliner vid Avdelningen för matematik, Avdelningen för matematisk statistik och Avdelning för datalogi och beräkningsteknik. Du hittar oss i Kräftriket, vackert beläget vid Brunnsviken, strax utanför Frescati campus.

Fyra framgångsrika ansökningar inom KAW:s matematikprogram

14 matematiker får ta del av 2018 års anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik. Fyra av dessa anslag går till Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.

Nada blir del av Matematiska institutionen

Nada vid Stockholms universitet blir från 1 januari 2018 del av matematiska institutionen.