Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Campusundervisning och salstentamina INSTÄLLDA

Matematiska institutionen övergår från och med 17 mars till att endast bedriva distansundervisning.

Detta betyder att all undervisning på campus är inställd.

Detta betyder att alla salstentor är inställda.

Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20

Kandidatprogram som börjar höstterminen 2020 kan läsas på distans första tiden.

Tom Britton medverkar i SVT:s Aktuellt

Tom Britton jämför antalet döda i covid-19 i olika länder.

Wallenbergsanslag till forskare på matematiska institutionen

Sex av våra forskare har fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Pi-dagen: Covid-19 – Vi räknar på det! – med professor Tom Britton

Istället för fysiska möten för att fira Pi-dagen 14 mars sänder Vetenskapens hus ett inspelat föredrag med professor Tom Britton, om matematiska modeller för smittspridning med exempel från det pågående Coronautbrottet.

Föredraget finns nu också tillgängligt på svenska.

Flatten the COVID-19 curve

Michael Höhle skriver om modellering av coronautbrottet i sin blogg Theory meets practice...

Intervju med professor Tom Britton om coronaviruset

Tom Britton svarar på frågor om hur matematiska modeller kan hjälpa oss att hantera spridningen av coronaviruset.

Master Class: Local Cohomology and related topics

Workshopen hålls 10-14 augusti av SMC.

Felix Wahl tilldelas Cramérpriset

Felix Wahl har tilldelats Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll år 2019.

Wallenberg Academy Fellow, Wushi Goldring

Matematiska Institutionen gratulerar Wushi Goldring som har utsetts till en av årets Wallenberg Academy Fellows.

Erik Palmgren, 1963–2019

Matematiska Institutionen beklagar vår kollega Erik Palmgrens oväntade bortgång. Erik var professor vid institutionen sedan 2011. Nedan följer en längre minnestext på engelska.

Gästforskare vid institutionen

Se vilka som tillbringar eller har tillbringat tid hos oss.