Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen

Välkommen!

Välkommen till Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Vi har ett omfattande utbud av matematisk utbildning och bedriver forskning inom de flesta matematiska discipliner vid Avdelningen för matematik, Avdelningen för matematisk statistik och Avdelning för beräkningsmatematik. Du hittar oss i Kräftriket, vackert beläget vid Brunnsviken, strax utanför Frescati campus.

Matematiska Institutionen välkomnar två nya medarbetare.

Josefin Ahlkrona & Sofia Tirabassi

Josefin Ahlkrona

Sofia Tirabassi

Josefin lade fram sin doktorsavhandling 2016 vid Uppsala Universitet, där hennes handledare var Per Lötstedt. Josefin kommer till Institutionen som biträdande lektor och arbetade innan dess vid universitetet i Kiel. Josefin forskar inom beräkningsvetenskap med särskild inriktning på klimatmodeller. Sofia disputerade i Rom år 2012 med Giuseppe Pareschi som handledare. Efter sina doktorandstudier tillbringade hon några år i Warszawa och vid Universitetet i Utah, och har sedan varit lektor i Bergen. Sofias forskningsintressen är inom algebraisk och aritmetisk geometri.

Institutionen gratulerar Dan Petersen som har erhållit 2018 års Wallenbergpris

Dan Petersen. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Dan får Wallenbergpriset för sina betydelsefulla arbeten inom algebraisk geometri, i synnerhet resultat om homologisk stabilitet och kohomologin för modulirum av kurvor. Vidare har han funnit ett slående motexempel till C. Fabers förmodan om tautologiska ringar för Deligne-Mumford-kompaktifieringen av vissa modulirum av kurvor.

Nada blir del av Matematiska institutionen

Nada vid Stockholms universitet blir från 1 januari 2018 del av matematiska institutionen.