För närvarande består rådet av:

Ordförande: Theresa Stocks
Sekreterare: Stefano Marseglia
Kassör: Felix Wierstra