Doktorandhandboken beskriver vad det innebär att vara doktorand. Studieplanerna innehåller mer detaljerad information om utbildningens innehåll och även information om antagning. Den enskilda studieplanen är ett dokument som som upprättas årligen av varje doktorand och dennes handledare.

Naturvetenskapliga fakulteten har också en sida med information för forskarstuderande där man bland annat kan hämta fakultetens doktorandhandbok. Se även Högskoleverkets doktorandhandbok.

Kontakta gärna någon av studierektorerna för forskarutbildningen om du har några frågor.