Allmän information om skriftliga tentamina

En stor del av våra kurser avslutas med en skriftlig salstentamen.

Alla salstentor är anonyma - vid skrivningstillfället får du en anonymiseringskod och det är bara den koden som är synlig till läraren när skrivningen rättas.

Inför skrivningen

 • Du måste vara antagen och regsitrerad på kursen för att få delta i skrivningen. Om du skriver en tenta utan att vara kursregistrerad, kommer din skrivning inte att rättas.
 • Om du vill delta i en tentamensskrivning måste du anmäla dig senast åtta dagar före skrivningsdagen via Ladok. När anmälan har stängt kan vi inte ta emot några fler anmälningar utan hänvisar till nästa tentamenstillfälle. 
  • Exempel: om skrivningsdagen är torsdag den 14 mars är sista anmälningsdag onsdag 6 mars kl 23:59.
 • Du som får hinder ska avanmäla dig via Ladok.
 • Kurser vid KTH: Om du följer en kurs vid KTH som ges av SU kan du inte anmäla dig via Ladok. Läs mer på Tentamina vid KTH om hur du ska göra.
 • Om du behöver särskilt stöd måste du anmäla detta i god tid.
 • Tentamen på distans.

Under skrivningen

 • Om inget annat anges ges alla tentor mellan klockan 9:00-14:00 i hus 5, Kräftriket. Exakt tentasal kommer att stå på anslagstavlan vid ingången till hus 5 den dagen tentan ges.
 • Ta med giltig legitimation. Om du inte kan legitimera dig kommer du inte att få skriva tentan.
 • OBS! Det är två insläpp till tentan. Första insläppet är ca 08:45, när klockan slagit 09:00 och tentan startat får ingen gå in i salen. Det andra insläppet är 09:30 och då får studenter som har anmält sig till tentan men som missade det första insläppet gå in i salen. Efter 09:30 släpps ingen in

Efter skrivningen

 • Information om tentaåterlämning brukar meddelas på själva skrivningen. Vid frågor kontakta läraren.
 • Efter tentaåterlämningen kan tentorna hämtas från studentexpeditionen.
 • Resultaten blir synliga via Mina studier inom tre veckor (däremot kan det dröja innan resultaten dyker upp hos antagning.se).

Tentamensregler

Det är viktigt att du känner till och förstår tentamensreglerna som gäller vid Stockholms universitet.

Tentamensschema

Här hittar du information om planerade skriftiga tentamina:

Tentor till kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik finns inte listade på tentaschemat - se förberedande kursens hemsida istället.

Gamla tentamensskrivningar