Var kan tentamina på distans skrivas?

En tentamina på distans kan skrivas vid ett universitet eller en högskola. Kommuner som inte har något universitet eller högskola brukar ha ett lärcenter som arrangerar tentamen på distans, se lista av kommuner med lärcenter.  Andra institutioner, t.ex. bibliotek eller komvux, kan vi tyvärr inte godkänna.

Att tänka på

Den vaktande institutionen måste acceptera att ta emot din tentamina per e-post, vi har ingen möjlighet att skicka med post. Vidare är tentamina på distans inte något som Stockholms universitet arrangerar åt studenter, och andra universitet eller högskolor har inte heller skyldighet att ordna en tentavakt till våra studenter. Därför är det viktigt att du är ute i god tid om du inte har möjlighet att åka till Stockholm för examination.

Om den vaktande institutionen tar ut någon avgift för distanstentor betalas denna av studenten.

Instruktioner

Om du vill skriva en salstentamen på annan ort, följ dessa instruktioner:

  1. Ta kontakt med ett lärosäte eller lärcenter och fråga om de kan ordna med tentavakt för datumet och tiden som tentan arrangeras i Stockholm.
  • Om lärosätet eller lärcentrat vill du ska uppge en kontakperson hos oss uppger du telefonnummer: 08-16 45 31 och e-postadress: distanstentamen@math.su.se vi är fler personer som arbetar med distanstentamen. 
  1. Om din ansökan blir godkänd hos det lärosätet eller lärcentra som du valt anteckna namn, befattning, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson på denna institution eller lärosäte.
  2. Skicka dessa uppgifter till e-postadressen distanstentamen@math.su.se senast två veckor innan det tentamenstillfälle du valt.
  3. Anmäl dig till tentamen via formuläret Tentamensanmälan senast åtta dagar innan tentan (Du ska INTE anmäla dig i ladok). Du måste ha fyllt i formuläret senast åtta dagar innan tentan och om du inte har gjort det kommer du inte att få skriva tentan på distans.
  4. Du behöver även få en bekräftelse på att vi har godkänt din ansökan.

Har du några frågor kontakta: distanstentamen@math.su.se.