När får jag besked om jag antagits?
Om du gjort en sen anmälan, så kan det ta åtminstone tre veckor för din anmälan att handläggas.

Hur får jag besked om jag antagits?
Se din sida på www.antagning.se

Är jag behörig?
Förkunskapskraven framgår här (se kursplan för resp. kurs)

Ska jag invänta antagningsbesked innan jag får följa undervisningen?
Om du säkert vet att du är behörig, kan du gå till första föreläsningen. Ingen platsgaranti ges. Om det är brist på plats i klassrummet, så har antagna studenter (som sökt i tid) företräde framför sådana som sökt sent. Sent anmälda studenter antas i turordning efter när anmälan gjordes. (Många kurser med sen anmälan, speciellt högre kurser, brukar dock ha plats kvar).

Vad behöver jag själv göra?

Checklista- Starta studier vid Matematiska institutionen  (Delen om välkomstbrev gäller inte sent anmälda studenter)

När du är antagen till kursen är det ditt eget ansvar att se till att du får en kursregistrering. Om du antagits senast 23/9 ska du kunna webbregistrera dig via http://minastudier.su.se 

Om du är antagen och inte kan webbregistrera dig, kontakta Studentexpeditionen

Kursregistrering krävs för att kunna tentaanmäla sig (senast 6 hela arbetsdagar innan tentan på http://minastudier.su.se ) och få resultat inrapporterat för kursen.

Kurshemsidor, scheman och kurslitteratur

Kurshemsidor

Scheman (se respektive kurs)

Kurslitteratur

Tentamensschema och tentamensinfo

Problem med SU-konto?
Kontakta Helpdesk