Öppet för sen anmälan

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan 14-28 december. Du anmäler dig som vanligt på www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Alla kurser kommer inte att öppna för sen anmälan.

Följande matematikkurser öppnar INTE för sen anmälan VT19

- MM2001 Matematik I, 30 hp (varken hel- eller halvfart, campus eller distans)

Distansvarianterna av

- MM5010 Matematik II - Analys del A, 7.5 hp

- MM5010 Matematik II - Analys del B, 7.5 hp

 

Kurser i datalogi och beräkningsteknik givna på KTH

Av kurserna i datalogi och beräkningsteknik som ges på KTH öppnar enbart

- DA3020 Maskinnära programmering och datorarkitektur, 6 hp, för sen anmälan.

Handläggning av sena anmälningar

Observera att det kan dröja ända in på kursstart innan du får besked via www.antagning.se om plats på kursen. Du får inget separat välkomstbrev från institutionen.

Sen anmälan - vad händer sen?

Om du har gjort sen anmälan till en kurs som du vet att du är behörig till, kan du chansa på att få plats och delta i undervisningen från första föreläsningen. (Om det är platsbrist har redan antagna studenter företräde). Vårterminen startar 21 januari.'

Scheman och kurshemsidor

Scheman publiceras här

Kurshemsidor publiceras här

Du kan själv behöva aktivera dig på kurshemsidan för att få full access.

Webbregistrering på kurser i matematik, matematisk statistik och försäkringsmatematik

När du är antagen till kursen får du själv webbregistrera dig på minastudier.su.se
Webbregistrering håller öppet 1-2 veckor in på terminsstart, om inte annat anges. Om du inte kan webbregistrera dig, trots att du är antagen, kontakta Studentexpeditionen

Endast registrerade studenter kan anmäla sig till tentor och få resultat inrapporterade.