De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

Dessa kurser kommer att ha öppet för sen anmälan 13 juli - 5 augusti.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Följande kurser öppnar INTE för sen anmälan HT18

  • MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp
  • MM2001 Matematik I, 30 hp (varken hel- eller halvfart, campus eller distans)
  • MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7.5 hp
  • MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp

Inga kandidat- eller masterprogram kommer att öppna för sen anmälan.

Dessutom öppnar inte distansvarianterna av följande kurser för sen anmälan:

  •  MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp
  • MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp

Här syns höstens totala kursutbud

Sen anmälan börjar inte handläggas förrän vecka 32.

Observera att det kan dröja ända in på terminsstart, innan du får besked om du fått plats eller inte.