De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

  • Kurser som startar i period AB (28/8-30/10) har öppet för sen anmälan 14/8-1/9.
  • Kurser som startar i period BC (31/10-14/1) har öppet för sen anmälan 14/8-1/9 samt öppnar ev. igen 17/10.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Följande kurser öppnar INTE för sen anmälan HT17

  • MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp
  • MM2001 Matematik I, 30 hp (varken hel- eller halvfart, campus eller distans)
  • MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7.5 hp
  • MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp

Inga kandidat-eller masterprogram kommer att öppna för sen anmälan.

Dessutom öppnar inte distansvarianterna av följande kurser för sen anmälan:

  •  MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp
  • MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp

Här syns höstens totala kursutbud

Observera att det kan dröja ända in på terminsstart, innan du får besked om du fått plats eller inte.