Antagen med villkor

Om du vid ansökningstillfället inte uppfyller alla förkunskapskrav för en kurs eller ett program blir du "antagen med villkor". Tyvärr blir du inte automatiskt "antagen" när villkoret uppfylls, utan detta måste våra kursadministratörer hantera manuellt. Därför hävs inte villkoret direkt efter att du blivit behörig, utan det kan ta en stund.

Villkorshanteringen brukar ske strax före kursstart. Du behöver i allmänhet inte visa upp några intyg på att villkoren är uppfyllda, denna information har vi tillgång till.

Så länge villkoret finns kvar kan du inte webbregistrera dig, därför bör du kontakta studentexpeditionen om villkoret fortfarande finns kvar vid kursstart, och du har inte fått något besked om huruvida du får läsa kursen i fråga. Om kursen har kort registreringsperiod, kontakta oss innan webbregistrering stänger (du bör i så fall ha fått instruktioner i ditt välkomstbrev).

Struken

Om du bedöms vara obehörig till utbildningen blir du struken. Om du blivit struken från den kurs eller det program du sökt men tror att din behörighet har missbedömts, kontakta studievägledaren.

Notera att du måste höra av dig till oss direkt efter att du ser att du blivit bedömd obehörig! Vi kan inte garantera plats efter första urvalet, även om ditt ärende har missbedömts.

Du kan även bli struken på grund av att den valda kursen eller programmet har för låg prioritet (du kan bli antagen till högst 45 hp per termin).

Om du blivit struken kan du i vissa fall göra en återanmälan ifall kursen öppnar för sen anmälan. Du hittar mer information om återanmälan på antagning.se.