Från och med hösten 2017 kommer en viss del av platserna på

gå till sökande som skrivit ett särskilt antagningsprov i matematik med godkänt resultat. Hösten 2018 är denna andel 10 %.

Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna.

Var och när sker provet?

Provet är en del av Matematik-och fysikprovet, som ges i samarbete med Chalmers och KTH. Det genomförs en lördag i maj mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. Det ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Luleå (på LTU). Du väljer själv provort i samband med anmälan till provet.

Vem får skriva provet?

Endast de som är sökande (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen där provet kan användas och har anmält sig till provet och betalat anmälningsavgift får skriva provet. Det kostar 100 kr att skriva provet. Avgiften betalas vid anmälan. Avgiften betalas inte tillbaka, oavsett om provet genomförts eller ej.

Inga hjälpmedel utom papper och penna får användas. Papper tillhandahålls. Om du har funktionshinder eller andra särskilda behov vid provtillfället behöver vi veta det i samband med anmälan till provet.

Provet kommer inte användas för antagning till Kandidatprogrammet i filosofi, logik och matematik.

Vilka resultat räknas?

Matematik- och fysikprovet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Sökande till kandidatprogrammen i matematik samt matematik och ekonomi vid Stockholms universitet behöver bara skriva matematikdelen. Enbart resultatet från matematikdelen, som har maxpoäng 45, kommer att beaktas vid antagningen till våra utbildningar. För att resultatet skall räknas som meritvärde vid ansökan krävs minst 20 poäng. (Det är förstås tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultat från fysik-delen kommer inte räknas inför antagning till kandidatprogrammen i matematik). Meritvärdet införs automatiskt på antagning.se 
Ett dåligt resultat på provet försämrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter (betyg eller högskoleprov). Provresultatet gäller endast för samma års ansökningsomgång, och kan alltså inte sparas till kommande års antagning.

Mer information och anmälan

Här ser du mer information om datum, länk till anmälan, tidigare prov etc:

Mateamatik-och-fysikprovets hemsida

Du som enbart vill skriva matematikdelen, kan helt enkelt gå när matematikdelen är klar, kl.12.00.