Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

Se viktiga datum kring ansökning på antagning.se.
18/1 Vårterminen börjar
7/2 Sista dagen för webbregistrering på kurser som börjar i januari (utom för de kurser där webbregistrering stängde innan terminsstart)
10/2 Digital arbetsmarknadsdag

Covid-19 och undervisning

Här kan du läsa mer om hur undervisningen påverkas av coronapandemin:

Sen anmälan

Sen anmälan till VT21 är stängd. Kurser som börjar i period 2 (CD) kan komma att öppna för anmälan igen någon vecka innan kursstart.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För vissa kurser, särskilt Matematik I, kan webbregistrering stänga redan efter någon vecka.

Webbregistreringstider för VT21

Webbregistrering till vårens kurser öppnar 28 december.

För följande kurser stänger webbregistrering extra tidigt:

  • Alla varianter av Matematik I, även kursvarianterna som ingår i ULV- och VAL-projekten, och fortsättningsregistrering på termin två för dig som läser kursen på halvfart med start HT20: sista dag för webbregistrering är 10 januari.
  • Kurser med prefix DA eller BE som samläses med KTH, alltså DA3019 och avancerad nivå: sista dag för webbregistrering är 17 januari.

För övriga kurser är sista dagen för webbregistrering 7 februari om kursen börjar i period 1 (AB), eller 12 april om den börjar i period 2 (CD).

Undantag från webbregistrering

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

På självständiga arbeten i matematisk statistik och försäkringsmatematik ska du webbregistrera dig, men på självständiga arbeten i andra ämnen registreras du när din arbetsplan har godkänts.

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Antagen med villkor?

Om du inte riktigt är behörig när antagningen sker, men läser en kurs som skulle kunna göra dig behörig, så kan du bli antagen med villkor. Om du inte uppfyllt villkoret innan kursen börjar är det inte säkert att du får läsa den.

I många fall hävs villkor utan att du behöver höra av dig. Om du får in resultat sent kan du behöva kontakta oss för att vi ska titta på just ditt fall.

När du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig förrän villkoret har hävts.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan INTE är detsamma som registrering på kursen!

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Tentamina

Tentamensanmälan stänger åtta dagar innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att få skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se ovan). Det går inte att tentera oanmäld.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.