Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

16/3 Anmälan till kurser och program som börjar HT20 öppnar på antagning.se.
15/4 Sista ansökningsdag till kurser och program som börjar HT20.

OBS! Matematiska institutionen går över till distansundervisning VT20

Detta påverkar både undervisning och examination. Detaljer om hur undervisning och examination kommer att gå till på din kurs finns, eller kommer att finnas, på respektive kurssida. Lär mer på Matematiska institutionen övergår till distansundervisning

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan INTE är detsamma som registrering på kursen!

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering för alla vårens kurser öppnar 7 januari, och stänger redan 12 januari för följande kurser:

  • Matematik I alla tillfällen, inklusive tillfällena inom ULV- och VAL-projekten, alltså kurskoder MM2001, MMU305, MMU304
  • Fortsättningsregistrering på Matematik I, alltså registrering på termin 2 av de tillfällen av MM2001 och MMU304 som började HT19
  • Matematik för naturvetenskaper II, MM4001
  • Kurser i datalogi eller beräkningsteknik (kurskod som börjar på DA eller BE), utom DA2004, DA3012 och DA3018

För övriga kurser är webbregistrering öppen till 9 februari. Kurser i matematik eller matematisk statistik som börjar i period CD kommer att ha en ytterligare registreringsperiod närmre kursstart.

Observera att om du är antagen på ett självständigt arbete i matematisk statistik eller försäkringsmatematik ska du webbregistrera dig, även här gäller 7 januari till 9 februari.

Undantag

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

På ett självständigt arbete i matematik eller datalogi registreras du när din arbetsplan har godkänts.

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Antagen med villkor?

I många fall hävs villkor utan att du behöver höra av dig. Om du får in resultat sent kan du behöva kontakta oss för att vi ska titta på just ditt fall.

När du är antagen med villkor kan du inte kursregistrera dig förrän villkoret har hävts.

Villkor på vissa kurser i matematik och matematisk statistik som börjar i period CD hanteras först under period AB (alltså inte nödvändigtvis innan terminsstart). Dessa kurser kommer att öppna för webbregistrering igen närmre kursstart.

Tentamina

Tentamensanmälan stänger en vecka innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att få skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se nedan). Från VT20 tillåter vi inte längre att man skriver oanmäld.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.