Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

Se viktiga datum kring ansökning på antagning.se.
13/9 Sista dag för webbregistrering på kurser i period AB som inte stängt 21/8
15/9 Anmälan till vårterminen öppnar
15/10 Sista anmälningsdag till vårterminen

Covid-19 och undervisning

Stockholms universitet gick över till webbaserad undervisning den 18 mars 2020 på grund av smittoläget, vilket har påverkat både undervisning och examination under våren.

Under hösten är det möjligt att återgå till att ha undervisning på campus i viss utsträckning, och du kan läsa om hur höstens undervisning kommer att gå till på Undervisning vid Matematiska institutionen under HT20.

Omtentorna i augusti sker helt på distans.

Sen anmälan till hösten 2020

Kurser som börjar i november (period CD) kan komma att öppna för sen anmälan om det finns platser kvar, i så fall troligen under veckan innan period CD börjar.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För vissa kurser, särskilt Matematik I, kan webbregistrering stänga redan efter någon vecka. Webbregistrering för kurser HT20 öppnar 5 augusti, och stänger olika tider för olika kurser.

För följande kurser är sista dagen för webbregistrering 21 augusti:

  • Alla varianter av Matematik I, även kursvarianterna som ingår i ULV- och VAL-projekten, och fortsättningsregistrering på termin två för dig som läser kursen på halvfart med start VT20.
  • Kurser med prefix DA eller BE som samläses med KTH, alltså BE3009 och avancerad nivå. Se även Kursutbud hösten 2020, där det framgår vilka kurser som samläses med KTH.

För övriga kurser är sista dagen för webbregistrering 13 september om kursen börjar i period AB, eller 15 november om den börjar i period CD. Se även undantag nedan.

Undantag från webbregistrering

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

På självständiga arbeten registreras du när din arbetsplan har godkänts.

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Upprop för kandidatprogram

Du som är antagen till ett kandidatprogram måste komma på ett upprop den 24 augusti för att behålla din plats. Hösten 2020 sker uppropet digitalt, se ditt välkomstbrev dör mer information. Om du är antagen men inte har fått något välkomstbrev, kontakta vår studievägledning.

Masterprogrammen kan också ha upprop, se ditt välkomstbrev eller information från programansvarig.

Antagen med villkor?

Om du inte riktigt är behörig när antagningen sker, men läser en kurs som skulle kunna göra dig behörig, så kan du bli antagen med villkor. Om du inte uppfyllt villkoret innan kursen börjar är det inte säkert att du får läsa den.

I många fall hävs villkor utan att du behöver höra av dig. Om du får in resultat sent kan du behöva kontakta oss för att vi ska titta på just ditt fall.

När du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig förrän villkoret har hävts.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan INTE är detsamma som registrering på kursen!

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Tentamina

Tentamensanmälan stänger åtta dagar innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att få skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se nedan). Från VT20 tillåter vi inte längre att man skriver oanmäld.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.