Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

18/3 Webbregistrering för de flesta kurser som börjar i period CD öppnar
26/3 Period CD börjar
15/4 Anmälan till höstens kurstillfällen stänger. Kursutbud HT19 (Anmälan sker via antagning.se)

 

Anmälan till HT19

Sök höstens kurser via antagning.se mellan 15 mars och 15 april (se kursutbud här). Om du går ett av våra program får du information om vad du ska söka för kurser kring 15 mars. Vissa program har även informationsforum med information om kursval. Du hittar dessa på kurssidor: kandidatprogram och masterprogram.

Se också viktiga datum på antagning.se, och information inför studierna.

Sen anmälan till ST19

Sommarens distanskurser är fortfarande öppna för sen anmälan, och kan sökas vi antagning.se.

Observera att Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik inte räknas in i behörighet för lärare.

Villkorshantering inför period CD

Är du villkorligt antagen till någon kurs i period CD? Många villkor är redan hävda, och om du fortfarande har villkor kvar är det möjligt att du inte kommer att vara behörig att läsa kursen ifråga. Om du är osäker kan du kontakta studierektorerna.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering för kurser som började i period AB har stängt. De flesta kurser som börjar i period CD går att webbregistrera sig på från 18/3.

Undantag

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. På ett självständigt arbete registreras du när din arbetsplan har godkänts. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

Våra program har inte alltid webbregistrering, se välkomstbrevet för mer information.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan inte är detsamma som registrering på kursen!

Tentamensanmälan

Anmälan stänger en vecka innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs gärna våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se nedan).

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.