Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

6/8 Webbregistrering på höstens kurser öppnas
23/8 och 26/8 Webbregistrering stänger på kurser med kort registreringsperiod
26/8 Upprop på kandidatprogrammen (obl närvaro), kursintroduktion Matematik I
26/8 Kurser som läses på KTH börjar denna vecka (gäller många DA- och BE-kurser, vissa matematikkurser på avancerad nivå)
2/9 Terminsstart Stockholms universitet

Sommarkurser

Tre kurser går på distans under sommaren. Om du är antagen till någon av dessa ska du ha fått information per e-post om hur du sätter igång med kursen. Kurshemsidorna hittar du här:

Antagning och registrering till HT19

Antagningsbesked skickades ut från antagning.se den 11 juli. Om du har svarat ja på antagningsbeskedet så behåller du din plats, och du får ett andra antagningsbesked den 1 augusti. Om du är antagen måste du, för att ta din plats i anspråk:

  • Program: i regel måste du komma på upprop, se välkomstbrev.
  • Kurs: webbregistrera dig på kursen - vissa kurser har kort registreringsperiod, se tider (och undantag) nedan.

Se också viktiga datum på antagning.se, och information inför studierna.

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker kring terminsstart.

Sen anmälan till HT19

De flesta av höstterminens kurser har nu stängt för sen anmälan. Undantagen är

Observera att Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik inte räknas in i behörighet för lärare.

Välkomstbrev

Efter urval 1 har du som är antagen eller reservplacerad fått ett välkomstbrev till den epostadress du angivit på antagning.se. Om du inte får något sådant brev, kontrollera att det inte har hamnat i skräpposten. Se även pdf-filer nedan.

Antagen med villkor?

Om du har uppfyllt ditt villkor så tas villkoret bort kring den 20 augusti. Om du uppfyller villkoret senare än så kan du behöva höra av dig för att få det hävt. Innan villkoret har hävts kan du inte registrera dig på kursen i fråga.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering på höstterminens kurser öppnar 6 augusti, men stänger olika tider för olika kurser:

  • Alla kurser med kurskod som börjar på DA eller BE, utom DA2004 (Programmeringsmatematik för matematiker), stänger 23 augusti.
  • Alla tillfällen av Matematik I MM2001, samt ULV- och VAL-varianterna MMU304 och MMU305 (inklusive fortsättningsregistrering på halvfartstillfällen med start VT19) stänger 26 augusti.
  • Webbregistrering på övriga kurser stänger 25 september.

Kurser som går under terminens senare del (period CD) kommer att ha en ytterligare registreringsperiod kring kursstart.

Undantag

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. På ett självständigt arbete registreras du när din arbetsplan har godkänts. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Upprop på kandidatprogram

Våra tre kandidatprogram har upprop på morgonen den 26 augusti, i hus 5, Kräftriket. Om du varken kommer på uppropet eller anmäler förhinder i förväg förlorar du din plats på programmet! Se välkomstbrevet för mer information.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan inte är detsamma som registrering på kursen!

Tentamina i augusti

Många kurser har en omtenta i augusti (se tentamensschema). För att kunna anmäla dig till dessa i Ladok måste du vara registrerad på senaste kurstillfället, vanligen det som hörde till vårterminen. Om du inte är det och vill skriva en tenta i augusti, kontakta studentexpedition@math.su.se (eller matematik-i@math.su.se om det gäller kursen Matematik I).

Anmälan stänger en vecka innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs gärna våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se nedan).

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.