Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

Se viktiga datum kring ansökning till sommar och höst på antagning.se.
15/7 Sen anmälan öppnar till de kurser som har platser kvar
24/7 Sista dag för att svara på första antagningsbeskedet
5/8 Webbregistrering öppnar på höstens kurser
21/8 Sista dag för webbregistrering på vissa kurser, se nedan
24/8 Kursintroduktion Matematik I, programupprop kandidatprogram (mer info i välkomstbreven efter första antagningsbeskedet)
24/8 Terminsstart på KTH, för de kurser som läses där
31/8 Terminsstart på SU
13/9 Sista dag för webbregistrering på kurser i period AB som inte stängt 21/8

Covid-19 och undervisning

Stockholms universitet gick över till webbaserad undervisning den 18 mars 2020 på grund av smittoläget, vilket har påverkat både undervisning och examination under våren.

Under hösten är det möjligt att återgå till att ha undervisning på campus i viss utsträckning, och du kan läsa om hur höstens undervisning kommer att gå till på Undervisning vid Matematiska institutionen under HT20.

Omtentorna i augusti sker helt på distans.

Sommarkurser 2020

Vi ger fyra distanskurser under sommaren 2020. På två av dem gäller webbregistrering, så du som är antagen måste webbregistrera dig mellan 1 och 10 juni för att behålla din plats! Du webbregistrerar dig på student.ladok.se. Mer information om sommarens kurser finns här:

Sen anmälan till hösten 2020

Anmälan till höstterminen har nu stängt. De kurser/program som öppnar för sen anmälan gör det efter urval 1, tidigast 15 juli. Sen anmälan görs via antagning.se.

Observera att nästan alla våra kurser är markerade "Öppnar för sen anmälan 2020-07-15". Detta gäller alla utbildningar vid Stockholms universitet, med enstaka undantag, men är inte en garanti på att det finns platser kvar på kursen eller programmet i fråga.

Följande utbildningar öppnar inte för sen anmälan:

  • Program, vare sig kandidatprogram eller masterprogram
  • MM2001 Matematik I, inget av de fyra tillfällena öppnar
  • DA7063 Maskininlärning
  • Självständiga arbeten på kandidatnivå DA6006 (datalogi), MM6004 (matematik) eller MM6005 (matematik för lärarstudenter). MM6004 öppnar eventuellt närmre terminsstart om platser finns, kontakta studievägledningen för att anmäla intresse. MM6005 kan gå att antas till om den ingår i ditt program, kontakta lararutbildning@math.su.se för mer information.

Övriga kurser öppnar för sen anmälan om de inte redan har för många sökande. Tänk på att vid sen anmälan är det först till kvarn som gäller, så det är bra att söka tidigt.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För vissa kurser, särskilt Matematik I, kan webbregistrering stänga redan efter någon vecka. Webbregistrering för kurser HT20 öppnar 5 augusti, och stänger olika tider för olika kurser.

För följande kurser är sista dagen för webbregistrering 21 augusti:

  • Alla varianter av Matematik I, även kursvarianterna som ingår i ULV- och VAL-projekten, och fortsättningsregistrering på termin två för dig som läser kursen på halvfart med start VT20.
  • Kurser med prefix DA eller BE som samläses med KTH, alltså BE3009 och avancerad nivå. Se även Kursutbud hösten 2020, där det framgår vilka kurser som samläses med KTH.

För övriga kurser är sista dagen för webbregistrering 13 september om kursen börjar i period AB, eller 15 november om den börjar i period CD. Se även undantag nedan.

Undantag från webbregistrering

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

På självständiga arbeten registreras du när din arbetsplan har godkänts.

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Antagen med villkor?

Om du inte riktigt är behörig när antagningen sker, men läser en kurs som skulle kunna göra dig behörig, så kan du bli antagen med villkor. Om du inte uppfyllt villkoret innan kursen börjar är det inte säkert att du får läsa den.

I många fall hävs villkor utan att du behöver höra av dig. Om du får in resultat sent kan du behöva kontakta oss för att vi ska titta på just ditt fall.

När du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig förrän villkoret har hävts.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan INTE är detsamma som registrering på kursen!

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Tentamina

Tentamensanmälan stänger en vecka innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att få skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se nedan). Från VT20 tillåter vi inte längre att man skriver oanmäld.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.