Masterprogrammet i matematisk statistik är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ämnet matematisk statistik.

Matematiska statistiker kan bland annat arbeta med riskanalys på finansföretag, statistisk analys vid läkemedelsföretag, sannolikhetsberäkningar inom telekommunikationsindustrin, och metodutveckling inom offentlig statistikproduktion.

Programmet är också utmärkt förberedelse för dig som är intresserad av att arbeta vidare inom den spännande forskarvärden, en värld med explosionsartad utveckling av ny kunskap och med stimulerande kontakt med kollegor runt om i världen.

Naturvetenskapliga Fakulteten på SU genomför regelbundet undersökningar bland tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten undersökningen finns här: Efter studierna.

Vad ingår i utbildningen för dig som börjar HT20?

Inom programmet läser man ett obligatoriskt block om 67.5 högskolepoäng och ett inriktningsblock om 52.5 högskolepoäng.

Det obligatoriska blocket ger dig fördjupade kunskaper i matematisk statistik och grunder i matematisk kommunikation.

Obligatoriska kurser:

 • Sannolikhetsteori III, AN, 7,5 hp (MT7001)
 • Statistiska modeller, AN, 7,5 hp (MT7002)
 • Stokastiska processer och simulering II, GN, 7,5 hp (MT5012)
 • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN, 7,5 hp (MT7024) eller Statistisk inlärning, AN, 7,5 hp (MT7038)
 • Matematisk kommunikation, AN, 7,5 hp (MM7020) eller Statistisk konsultmetodik, AN, 7,5 hp (MT8001)
 • Självständigt arbete i matematisk statistik, AN, 30 hp (MT9013)

Inriktningsblocket ger dig möjlighet att specialisera dig och förbereda dig inför examensarbetet. Blocket består av 30 hp valbara kurser i matematisk statistik och matematik (varav minst 7,5 hp i matematisk statistik) samt 22.5 hp helt valfria kurser. De valfria kurserna kan användas för att fördjupa sig i någon gren av matematisk statistik, för att läsa ett biämne eller för att studera en termin utomlands.

Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt arbete i matematisk statistik om 30 högskolepoäng. Det kan vara en fördel att göra arbetet externt på ett företag.

Programmet leder till en filosofie masterexamen i matematisk statistik.

Vad ingår i utbildningen för dig som börjat tidigare?

Om du påbörjade programmet mellan HT15 och HT19 såg utbildningsplanen annorlunda ut när du började, sammanfattat nedan.

Obligatoriska kurser:

 • Sannolikhetsteori III, AN, 7,5 hp (MT7001)
 • Statistiska modeller, AN, 7,5 hp (MT7002)
 • Beräkningsintensiva statistiska metoder, AN, 7,5 hp (MT7024)
 • Matematisk kommunikation, AN, 7,5 hp (MM7020)
 • minst en av kurserna Stokastiska processer III, AN, 7,5 hp (MT7023) och Statistisk konsultmetodik, AN, 7,5 hp (MT8001)
 • Självständigt arbete i matematisk statistik, AN, 30 hp (MT9001)

Dessutom 37.5 hp valbara kurser varav minst 15 hp i matematisk statistik, och 15 hp valfria kurser.

Du som började programmet med en äldre utbildningsplan kan välja att följa antingen den nuvarande utbildningsplanen eller den som gällde när du började programmet.

Äldre utbildningsplaner finns i Planarkivet.