Olika sätt att bli behörig matematiklärare

Ämneslärarprogrammet passar bäst studenter som inte har läst vid universitetet tidigare - men att avsluta ett program är inte det enda sättet att bli behörig matematiklärare.

Du som redan har en lärarexamen kan komplettera med kurser i matematiska ämnen och sedan söka om utökad behörighet hos Skolverket.

Du som saknar examen kan bland annat söka till ett lärarprogram, kompletterande pedagogisk utbildning eller ULV- och VAL-projektet. Information om olika vägar till behörighet hittar du här:

Kontakta oss för att få kursrekommendationer

Om du har läst matematik vid andra lärosäten och är intresserad av att komplettera till lärarbehörighet i ämnet matematik hos oss, skicka ett mejl till lararutbildning@math.su.se. I mejlet ska du ange följande saker. Detta gäller för behörighet i matematik för åk 7-gymnasiet. (Gäller ditt ärende matematik i årskurs F-6, kontakta www.mnd.su.se )

  • Berätta om din bakgrund och vad du har för mål. Vad har du läst tidigare? Vill du söka till KPU eller är du exempelvis ute efter utökad behörighet?
  • Skicka dina meriter till oss! Vi behöver kopior på officiella betygsutdrag/studieintyg som inkluderar de relevanta kurser du läst från den högskola eller motsvarande där du läste dem. Alternativt skicka ditt personnummer - vi har oftast tillgång till dina meriter, även från andra lärosäten (t.ex. om du har svenska meriter eller redan har laddat upp meriter på antagning.se)
  • Kursplaner till dina gamla kurser. För att kunna göra en validering av dina gamla matematikkurser behöver vi officiella kursplaner/kursbeskrivningar (så utförliga som möjligt!) över dessa kurser. Dessa bör kunna fås från högskolan där de lästes.

Den sista punkten är mycket viktig då det förekommer att två kurser med samma benämning har helt olika innehåll. Därför är det omöjligt att göra en validering utan att ha tillgång till kursplaner.

Smidigast är ifall du kan scanna eller digitalfotografera betygen och e-posta dessa tillsammans med länkar till respektive kursplan.

Dokumenten måste vara på svenska eller engelska. Eventuellt behöver du därför få dem översatta innan du skickar dem. Om du har en utländsk utbildning som bedömts av UHR/VHS är det till stor hjälp om du skickar med den.

OBS! Om du har frågor kring lärarutbildningen som inte är relaterade till ämnet matematik, kontakta studievägledarna på MND istället. Dit hänvisas också frågor om lärarutbildning i matematik för årskurs F-6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämpliga kurser i matematik inför KPU eller för utökad behörighet efter lärarexamen

Obs! Har du tidigare matematikstudier, se ovan!

I nuvarande ämneslärarprogrammen i matematik och naturvetenskap vid Stockholms universitet ingår följande matematikkurser:
 

Matematik som andra* eller tredjeämne för årskurs 7-9, 45 hp

(*För KPU krävs numera 60 hp i ett andra ämne. Mer information. För utökad behörighet räcker 45 hp)

MM2001 Matematik I, 30 hp (Kräver Matematik 4/D från gymnsiet eller Förberedande kurs i matematik 7.5 hp)
MM4004 Geometri och programmering för lärare, 7.5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7.5 hp

Matematik för gymnasiet, 90 hp

MM2001 Matematik I, 30 hp (Kräver Matematik 4/D från gymnasiet eller Förberedande kurs i matematik 7.5 hp)
MM5010 Matematik II- Analys del A, 7.5 hp
MM5011 Matematik II- Analys del B, 7.5 hp
MM5012 Matematik II- Linjär algebra, 7.5 hp
MM5013 Matematik II- Algebra och kombinatorik, 7.5 hp
MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7.5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7.5 hp
Antingen MM6004 Matematik, självständigt arbete 15 hp, eller två valbara fortsättningskurser i matematik (enligt lista) på 15 hp. Lämpligen kan en kurs i programmering passande för matematiklärare, tex DA2004 ingå.

Obs! Dessa kurser räknas INTE in i behörighet för lärare:

Utmanande matematik 7.5 hp eller Förberedande kurs i matematik 7.5 hp.

Mer information om rekommenderade kurserna, se allmäna kursinformationen

Matematik I - antagningsstatistik

Kursen MM2001 Matematik I, 30 hp har de senaste terminerna varit mycket populär och svår att få plats på för fristående studenter, speciellt distansvarianterna av kursen. Mer information om olika varianter och antagningsstatistik. Observera att du behöver söka och antas till hela MM2001 Matematik I, 30 hp på www.antagning.se även om du bara behöver komplettera med enstaka moment på kursen. Matematik I kräver Matematik 4/D från gymnasiet, eller MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp