Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik

Detta program är en påbyggnadsutbildning för dig som har tidigare universitetsstudier i matematik och/eller andra naturvetenskpliga ämnen. Programmet ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Det leder till en ämneslärarexamen i ett eller flera ämnen.

Om du inte studerat matematik på universitetet tidigare erbjuder kandidatprogrammet i matematik, med inriktningen ämneslärarutbildning, ett sätt att bli behörig till detta program. Du blir då behörig till inriktningen mot undervisning i matematik i gymnasieskolan.

Mer information om programmet hittar du på MND:s hemsida:

Ämneslärarprogram med inriktning mot språk eller mot humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen, med matematik som andraämne

Om du vill bli ämneslärare i dels matematik, dels språk eller ett humanistiskt eller samhällsvetenskapliga ämne kan du läsa något av de ämneslärarprogram som finns på det humanvetenskapliga området på Stockholms universitet. Information om programmet, däribland vilka ämneskombinationer du kan välja på, hittar du under följande sidor:

Det är även vara möjligt att kombinera matematik med ämnena idrott, musik och dans, men då ges lärarprogrammen vid fackhögskolorna (Gymnasie- och idrottshögskolan, Kungliga musikhögskolan, Dans- och cirkushögskolan):

ULV-programmet

Du som har en utländsk lärarexamen eller ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne (t.ex. matematik) kan vara behörig till ULV-programmet.

VAL-programmet

Du som idag arbetar som obehörig lärare i skolan kan vara behörig till VAL-programmet.