Du som läser ämneslärarprogrammet får kompetens i konsten att undervisa samt i de ämnesområdena du väljer. Du får utöver en lärarexamen både en kandidatexamen i ett av ämnena och masterexamen i motsvarande skolämnes didaktik. Detta ger dig en unik bredd på arbetsmarknaden.

 
Bild från undervisning på MND
Bild från undervisning på MND
 

 

Inom ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik har du möjlighet att välja matematik antingen som första eller som andra ämne.

Man kan också kombinera matematik med ämnen från andra fakultet, såsom historia eller engelska. Information om olika ämneskombinationer hittar du under följande sidor: