Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet, och kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande.

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre moment. Varje moment examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Därefter examineras hela kursen med en salstentamen, som ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under året (tätast under sommaren). Det är möjligt att tentera på annan ort.

Kursen söks till vår-, sommar- eller hösttermin, men kan sedan läsas i valfri takt. Allt utom salstentamen görs helt på distans, men det finns ett handledningsforum där man kan ställa frågor om matematik. Man kan även kontakta kursens mentorer per mail eller telefon.

Kurslitteraturen kan laddas ned från kurshemsidan eller beställas hem. Det finns också ett antal videoföreläsningar, som finns länkade från kurshemsidan.

Innehåll

Moment 1 handlar om tal, och här ingår bland annat moduloräkning, representation av heltal, kvadrerings- och konjugatregeln, och förenkling av bråk av komplexa tal.

Moment 2 består av tre grenar inom matematiken: algebra, kombinatorik och logik. Här ingår polynom och ekvationer, elementär kombinatorik (kombinationer, permutationer och urval, samt binomialsatsen) och en introduktion till logik (de logiska operatorerna och och eller, och skillnaden mellan ekvivalens och implikation).

Moment 3 handlar om funktionslära. Här ingår mängdlära, grafritning, olikheter och absolutbelopp, trigonometri, gränsvärden, derivata och integraler. Det tredje momentet är något mer omfattande än de första två.

Behörighetskrav

Utöver grundläggande högskolebehörighet krävs Matematik C eller 3b/3c.

Anmälan

Sommaren 2018

Kursen är öppen för sen anmälan 19 april - 13 maj, och 22-28 juni. Du som går ut gymnasiet i vår och vill läsa sommarkursen ska söka den i juni. Om du söker tidigare kommer du att strykas eftersom dina gymnasiemeriter inte är inrapporterade.

Hösten 2018

Anmälan till höstens kurstillfälle är stängd. Kursen kommer inte att öppna för sen anmälan till hösten.

 

Mer information, och kontaktuppgifter till mentorerna, finns på kursens hemsida.