Vilka kurser kan läsas fristående?

På sidan Kursutbud och scheman hittar du listor över de kurser som kommer att ges de närmaste terminerna. Med några få undantag kan alla kurser vi erbjuder läsas som fristående.

Om du är nybörjare i ämnet rekommenderar vi att du börjar med att läsa vår förberedande kurs i matematik

Att läsa matematik på universitetet är krävande, och det är viktigt att man har bra förkunskaper när man börjar. Förberedande kurs är en distanskurs som har flytande start- och slutdatum, och valfri studietakt. Kursen examineras med automaträttade prov och inlämningsuppgifter som görs hemifrån, och avslutas med en obligatorisk salstenta.

Vår grundkurs Matematik I lägger grunden för vidare studier i matematik och angränsande ämnen.

Alla studenter som önskar inrikta sig mot matematiska ämnen börjar med denna kurs. Undantagen görs av studenter som redan läst motsvarande vid ett annat lärosäte, och får därför direkt börja från en högre nivå.

Praktisk information

Inför varje termin anmäler du dig till de kurser du är intresserad av att läsa via antagning.se. Du måste också se till att du blir registrerad på de kurser du är intresserad av att läsa. Detaljerade instruktioner hittar du här:

Förkunskapskrav och examina

Som fristående student behöver du hålla koll på

  • förkunskapskrav till olika kurser
  • förkunskapskrav till examensarbeten
  • examensbestämmelserna

Förkunskapskrav till olika kurser

Vi har ett stort utbud av fristående kurser med stränga förkunskapskrav. Det är viktigt att du håller koll på dessa krav så att det inte händer att du under någon termin inte kommer in på någon kurs.

Förkunskapskrav till examensarbeten

För att få skriva ett examensarbete måste du ha läst vissa kurser samt samlat ihop ett visst antal högskolepoäng. Se till att välja kurser så att du blir behörig till det examensarbete du är intresserad av att skriva.

Examensbestämmelserna

Efter att du har samlat ihop ett visst antal högskolepoäng och skrivit ett examensarbete kan du ta ut en examen. Inte alla kurser behöver vara inom huvudområdet (matematik eller matematisk statistik), vilket gör att du kan ha användning av kurser du läst i något helt annat ämne.