Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet är minimikravet för att kunna bli antagen och börja studera på högskolan. Detta handlar om bland annat avslutad gymnasieutbildning och språkkunskaper.

Särkild behörighet

För att få läsa matematik hos oss krävs - utöver grundläggande behörighet - vissa kunskaper i matematik. Det är viktigt att man har rätt förkunskaper när man börjar en kurs!

Om du har läst matematik vid andra universitet behöver du förmodligen inte börja om från början.

Kurser i matematik

Förberedande nivå

Förkunskapskravet till kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp är Matematik C/Matematik 3c) från gymnasiet.

Grundkurs/A-nivå

MM2001 Matematik I, 30 hp är vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser. Särkild behörighet till denna kurs är Matematik D/Matematik 4 från gymnasiet, eller MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp.

Andra kurser i matematik/B-, C- och D-nivå

Förkunskapskrav till högre kurser i matematik finns samlade i filerna nedan.

Kurser i matematisk statistik

Nästan alla kurser i matematisk statistik har minst MM2001 Matematik I, 30 hp som förkunskapskrav. De flesta kurser kräver även MM5004 Linjär algebra II, 7.5 hp samt MM5001 Matematisk analys III, 7.5 hp.

Specifika förkunskapskrav till kurser i matematisk statistik finns samlade i filen nedan.