Histogram

Vad ingår i utbildningen?

Kandidatprogram i matematik och ekonomi omfattar tre års heltidstudier och består av en gemensam del och en inriktningsdel.

Den gemensamma delen ger grunderna i de tre huvudämnena matematik, matematisk statistik och nationalekonomi. Efter andra året väljer man studiegång mot antingen matematik eller matematisk statistik, och skriver ett självständigt arbete i det valda ämnet.

OBS: Du som antas till programmet med start HT20 kan välja att läsa första terminen på distans, se Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20

Gemensam del

Den gemensamma delen består av följande kurser (135 högskolepoäng):

Studiegångar

Efter årskurs 2 kan man välja studiegång mot matematik eller matematisk statistik. Studiegången mot matematik innehåller ett antal obligatoriska, valbara och valfria kurser. Studiegången mot matematisk statistik innehåller ett antal obligatoriska kurser.

Studiegång matematik

Studiegång matematisk statistik

Programmet avslutas med en filosofie kandidatexamen i matematik eller i matematisk statistik.

Utbytesstudier

Det är möjligt att läsa delar av kandidatprogrammet utomlands som utbytesstudent, på universitet över hela Europa och på mer långväga platser som Singapore. Läs mer om möjligheten till utbytesstudier här.

Möt studenter på rekordpopulära matematikprogram

Allt fler studenter söker kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet, som hösten 2015 hade landets högsta andel kvinnliga nybörjarstudenter i matematik. Hösten 2019 rådde konkurrens om platser på 

  • Kandidatprogram i matematik
  • Kandidatprogram i matematik och datavetenskap
  • Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Mer information om antagningsstatistik hos UHR

Träffa studenter och alumner: Matematik och datalogi -kompetens för framtiden (989 Kb)

Efter studierna

Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning. Studenter som väljer inriktning matematik kan exempelvis arbeta med prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret eller som logikkonsulter. Matematiska statistiker kan bland annat arbeta med riskanalys på försäkringsbolag, statistisk analys vid läkemedelsföretag samt sannolikhetsberäkningar inom telekommunikationsindustrin.

Matematiker och statistiker får välbetalda och intressanta jobb

Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet genomför regelbundet uppföljningar av tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten finns här: Efter studierna.

Arbetsmarknadsdag "Matematiken i arbetslivet"

Varje vår arrangerar institutionen "Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet" - en arbetsmarknadsdag för studenter. Här finner du tidigare talare på denna dag för exempel på arbetsplatser för matematikstudenter.

Masterprogram

Efter avslutat kandidatprogram i matematik och ekonomi kan du välja att läsa vidare till masterexamen. Programmet ger behörighet till ett flertal masterprogram, både i Sverige och utomlands. Några exempel på tillgängliga masterprogram:

(Obs! Det är viktigt att kolla upp behörighetskraven till de program som låter intressanta - vissa program har särskilda behörighetskrav i form av kurser som inte är obligatoriska för kandidatprogrammet i matematik och ekonomi, men som kan läsas inom den valbara/valfria delen under årskurs 3.)