Histogram

Vad ingår i utbildningen?

Kandidatprogram i matematik och ekonomi omfattar tre års heltidstudier och består av en gemensam del om en inriktningsdel.

Den gemensamma delen ger grunderna i de tre huvudämnena matematik, matematisk statistik och nationalekonomi. Efter andra året inriktar man sig mot antingen matematik eller mot matematisk statistik, och skriver ett självständigt arbete i det valda ämnet.

Gemensam del

Den gemensamma delen består av följande kurser:

Inriktningsdel

Efter årskurs 2 kan man välja att inrikta sig antingen mot matematik eller matematisk statistik. Inriktningen mot matematik innehåller ett antal obligatoriska, valbara och valfria kurser. Inriktningen mot matematisk statistik innehåller ett antal obligatorikska kurser.

Inriktning matematik

Inriktning matematisk statistik

Programmet avslutas med en filosofie kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik.

Utbytesstudier

Det är möjligt att läsa delar av kandidatprogrammet utomlands som utbytesstudent. Platser finns på universitet över hela Europa, samt mer långväga platser som Singapore. Läs mer om möjligheter för utlandsstudier här

Möt studenter på rekordpopulära matematikprogram

Simon Berggren, matematikstudent
Simon Berggren, matematikstudent

Allt fler studenter söker kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet, som hösten 2015 hade landets högsta andel kvinnliga nybörjarstudenter i matematik. Hösten 2016, 2017 och 2018 rådde konkurrens om platser på både

  • Kandidatprogram i matematik
  • Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Mer information om antagningsstatistik

Möt Simon och några andra studenter här

Träffa studenter och alumner: Matematik och datalogi -kompetens för framtiden (989 Kb)

 

Öka din chans att få plats på programmet genom antagningsprov

Hösten 2019 kommer 10% av platserna på detta program att gå till sökande med godkänt resultat på ett antagningsprov i matematik. Mer om provet och hur du anmäler dig

Efter studierna

Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning. Studenter som väljer inriktning matematik kan exempelvis arbeta med prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret eller som logikkonsulter. Matematiska statistiker kan bland annat arbeta med riskanalys på försäkringsbolag, statistisk analys vid läkemedelsföretag samt sannolikhetsberäkningar inom telekommunikationsindustrin.

Matematiker och statistiker får välbetalda och intressanta jobb

Naturvetenskapliga Fakulteten på SU genomför regelbundet undersökningar bland tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten undersökningen finns här: Efter studierna.

Arbetsmarknadsdag "Matematiken i arbetslivet"

Varje vår arrangerar institutionen "Matematiken i arbetslivet" - en arbetsmarknadsdag för studenter. Här ser du tidigare talare på denna dag för att få exempel på arbetsplatser för matematikstudenter.

Masterprogram

Efter avslutat kandidatprogram i matematik och ekonomi kan du välja att läsa vidare till masterexamen. Programmet ger behörighet till ett flertal masterprogram, både i Sverige och utomlands. Några exempel på tillgängliga masterprogram:

(Obs! Det är viktigt att kolla upp behörighetskraven till de program som låter intressanta - vissa program har särskilda behörighetskrav i form av kurser som inte är obligatoriska för kandidatprogrammet i matematik och ekonomi, men som kan läsas inom den valbara/valfria delen under årskurs 3.)