• Masterarbete kan göras i matematisk statistik eller försäkringsmatematik och förkunskapskraven anges i respektive kursplan
  • Arbetet kan antingen göras internt på institutionen eller externt på ett företag, myndighet etc och du förväntas själv vara aktiv i att söka efter ett ämne. För interna masterarbeten finns förslag på sidan: Förslag till ämnen för masterarbete. När det gäller externa arbeten kan koordinator och övriga lärare vid avdelningen bistå med namn på lämpliga kontaktpersoner.
  • Anmälan till självständigt arbete görs via antagning.se, senast 15 april för hösttermin och 15 oktober för vårtermin. Studenter som följer masterprogrammet i biostatistik eller finansmatematik kan inte använda antagning.se utan gör anmälan till koordinator, Jan-Olov Persson (joper@math.su.se).
  • När du har blivit antagen tilldelas du en handledare på institutionen. Externa masterarbeten ska även ha en handledare på företaget/myndigheten/institutionen ifråga, företrädesvis en person med matematisk statistisk utbildning.
  • En handlingsplan skall fastställas av handledare och student vid arbetets början. Använd helst den mall som finns nedan. I annat fall, se till att erforderliga uppgifter finns med, se exempel nedan. Planen skall lämnas in till koordinator vid arbetets början. Därigenom registreras du också för masterarbete.
  • Masterarbetet ska dels dokumenteras skriftligt i en rapport och dels presenteras på ett seminarium, omfattande 30-45 minuter, vid institutionen.
  • Anmälan att presentera görs till koordinator, joper@math.su.se, senast tre veckor före presentationsdagen.  Då ska även rapporten, godkänd av handledaren, skickas till koordinator. Rapporten ska vara i pdf-format men det finns inget formkrav på försättsblad etc..
  • Därefter överlämnar koordinator rapporten till betygsnämnden. En rapport som uppenbarligen inte kan godkännas stoppas senast på detta stadium.
  • Nästa tillfälle att presentera masterarbete är onsdag 22 mars 2017.

 

Filer och länkar som du har användning av när du ska göra ditt masterarbete:

Handlingsplan_exempel (178 Kb)

Handlingsplan_mall (3 Kb)

Writing and presenting a degree project (152 Kb)

Exjobb: skriva rapport och hålla seminarium - FAQ (107 Kb)

Tidigare masterarbeten i matematisk statistik

 

 

Om du har frågor om självständigt arbete kan du kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.