I både kandidatexamen och masterexamen ingår ett obligatoriskt självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 respektive 30 hp. Ämne för arbetet bestäms av student och handledare i samråd. Kandidatarbete görs på halvfart under termin 6 och handledning sker gruppvis.  Masterarbete görs vanligtvis under det sista året och kan antingen göras internt på avdelningen eller externt vid ett företag eller myndighet. Både kandidat och master-arbete redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig presentation. För mer detaljer, se länkarna nedan eller kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.

 

Aktuellt: Nästa presentationstillfälle är preliminärt 29 januari 2020 för kandidatarbete och 5 februari 2020 för masterarbete. Anmälan att presentera görs senast 15 januari 2020 genom att skicka in uppsatsen (som en pdf-fil) till koordinator (joper@math.su.se). Vid det tillfället måste uppsatsen vara godkänd av handledaren.

 

Kursplaner och betygskriterier

Självständigt arbete på kandidatnivå

Självständigt arbete på masternivå