Studenten och handledaren förväntas ha fortlöpande kontakt. Har man inte varit i kontakt med handledaren under mer än 1 termin, är det inte säkert att man får fortsätta med samma examensarbete - ämnet kan då ha gått till en annan student eller kan handledaren vara upptagen.

Skriftlig rapport

Rapporten skall helst skrivas i LaTeX, även om detta inte är något absolut krav. Försättsbladet sätts av institutionen, så du behöver inte göra omslaget själv.

Nedan finns användbara filer:

Presentation

Planerade presentationsdagar

Presentation av examensarbeten görs vid särskilda presentationsdagar, vanligtvis vid 3-5 tillfällen varje termin. Vid behov kan fler tillfällen eventuellt bokas.

Planerade presentationsdagar
Hösttermin 2019

v. 5 (år 2020)

Vårtermin 2020

v. 14
v. 23
v. 35

Exakt dag och tid bestäms när vi vet vilka som ska presentera.

Att göra innan presentationen

Om presentationen är planerad för vecka x så gäller följande tidsplan:

  1. Senast fredag v.x-4 görs anmälan om presentationen till huvudläraren Annemarie Luger via epost. Innan dess ska du ha avstämt med din handledare om att du är redo att presentera. Du meddelas därefter vem som är din granskare respektive examinator.

  2. Senast måndag v.x-2 skickas en (eventuellt preliminär) version av arbetet till granskaren och examinatorn. Gör gärna det även tidigare! Vid missat deadline har granskaren rätt att vägra granska!
  3. Senast fredag v.x-2 lämnar granskaren besked om godkännandet av arbetet och kommunicerar eventuella kommentarer till studenten.
  4. Senast onsdag v.x-1, kl 8:00 skall titel och abstrakt skickas till annag@math.su.se för att kunna föras in i kalendariet. Tänk på att skicka in titel och abstrakt som ren text, d.v.s. inte som pdf- eller word-dokument, och tänk på att kalendariet inte kan visa matematiska symboler.
  5. Senast torsdag v.x-1, kl 8.00 ska den slutgiltiga versionen av arbetet skickas som pdf till annag@math.su.se för tryckning. Den tryckta rapporten kommer finnas tillgänglig vid presentationen. Skicka den slutgiltiga versionen även till din handledare, granskaren samt examinatorn.
  6. Om man tänker använda projektor skall detta meddelas till annag@math.su.se, senast dagen innan presentationen.
  7. På måndag efter presentationsveckan bjuds examensarbetare på lunch på Värdshuset Kräftan.

Om själva presentationen

Presentationen av examensarbetet ska vara 30 minuter lång. Efter presentationen ska granskaren, examinatorn och andra åhörare ha möjlighet att ställa frågor. Man kan vid presentationen använda hjälpmedel såsom tavla och krita, overheadprojektor eller datorprojektor.

Efter presentationen sätts betyg av examinatorn, i samråd med granskaren och handledaren och meddelas studenten efterföljande dag. Betyget sätts bl.a. med hänsyn till studentens förståelse för uppgiften, självständighet samt muntlig och skriftlig presentation. För mer information, se betygskriterierna.