Kia Buranokol
Kia Buranokol

Vad jobbar du med nu?

Jobbar som aktuarie på ett återförsäkringsbolag. Mitt ansvarsområde är reservsättning där jag med hjälp av statistisk modellering estimerar kostnaden för inträffade skador.

Trivs du med ditt jobb och i så fall varför?

Stormtrivs. Att jobba som aktuarie är utvecklande och stimulerande. Ens matematiska kunskaper kommer till sin rätta samtidigt som den utmanas. Som aktuarie har man en central roll i försäkringsbolaget och därigenom får man en bra inblick i hela verksamheten och chansen att samarbeta med övriga avdelningar. Aktuarieyrket har av olika karriärssajter framröstats som det bästa yrket med allt vad det innebär, vilket är prestigefyllt.

Vilken utbildning respektive profil gick du och har du nytta av den?

Jag gick Matematik-ekonomilinjen med inriktning på matematisk statistik. Med hjälp av de olika försäkringsmatematiska kurserna så byggde jag upp en bra teoretisk grund för mitt arbete som matematiker inom försäkringsbranschen. Speciellt eftertraktad är den programmeringskunskapen jag fick genom de olika datorlaborationerna som finns i vissa kurser. För att inte tala om värdefulla kunskaper i gruppdynamik och samarbete jag samlade på mig med hjälp av de olika inläggen av gruppövningar.

Vad var det bästa med studietiden på Matematiska institutionen?

Designen av kurserna och dess innehåll upplevde jag som väldigt pedagogisk. Den tydliga strukturen med tillräcklig information och stöd gav mig ett bra utgångsläge som studerande för att kunna prestera på ett tillfredsställande sätt under studietiden. Alla former av samarbete är något som jag speciellt uppskattade då jag fick chansen att lära känna nya personer och knyta kontakter som jag idag har stor nytta av.

Har du några bra tips till blivande studenter?

Tänk taktiskt vad gäller kursvalen. Med matematiken som grund är det bra att bygga vidare med till exempel dator, försäkrings- och finanskunskaper för att få en attraktiv profil på arbetsmarknaden. Om du känner på dig att du kommer jobba som aktuarie, försök att bygga upp din utbildning med de kurser som behövs för aktuariediplom. Detta är inget krav för att kunna få ett bra jobb, men gör ditt liv lite lättare då det är en utmaning att studera samtidigt som man jobbar.

Försök att skriva ditt examensarbete på ett försäkringsbolag. Det är väldigt lärorikt att sitta ute på ”fältet” vilket är en värdefull övergång från den teoretiska världen till den praktiska. I och med det får du ett försprång i att snabbt komma in i ”arbetslivstänket”.

Underskatta inte de chanser du får för att öva upp dina färdigheter i kunskapsförmedling. Det kommer underlätta i din dagliga kommunikation och samarbete med kollegorna som inte är aktuarier och som behöver ”förstå det svårförståeliga”.

Och framförallt-ha kul under studietiden! Du behöver nämligen inte oroa dig för mycket över din framtida karriär. Som student inom matematik (med en genomtänkt profil) står man nämligen inför en lovande framtid.