Hans Rullgård
Hans Rullgård

Vad jobbar du med nu?

Jag jobbar på företaget Mentice, som utvecklar programvara för medicinsk simulering. Mina arbetsuppgifter består till största delen programmering, till exempel implementering av olika algoritmer.

Trivs du med ditt jobb och i så fall varför?

Det är ett mycket stimulerande arbete där jag dagligen har användning för den matematik jag läst på universitetet och tillämpar den på olika praktiska problem. Dessutom har jag mycket kunniga arbetskamrater och lär mig hela tiden nya kunskaper. Det är en arbetsplats som passar mig perfekt och jag trivs mycket bra.

Vilken utbildning respektive profil gick du och har du nytta av den?

På grundutbildningsnivå läste jag fristående kurser i matematik, kompletterat med fysik, datalogi och numerisk analys. Sedan fortsatte jag och gick en forskarutbildning i matematik. Jag har stor nytta av utbildningen, då mina nuvarande arbetsuppgifter skulle vara helt obegripliga utan kunskaper i exempelvis linjär algebra och analys.

Vad var det bästa med studietiden på Matematiska institutionen?

Matematiska institutionen var min studie- och arbetsplats i mer än 10 år, och jag trivdes verkligen. Bland det bästa var nog alla intressanta diskussioner om matematik, forskning, vetenskap och allt möjligt annat.

Har du några bra tips till blivande studenter?

Läs mycket matte om du tycker det är intressant, men läs också om tillämpningar i andra ämnen. Lär dig programmera och lös matematiska problem med hjälp av datorn. Att skriva program som bygger på den matematiska teorin är ett effektivt sätt att öka sin förståelse och en bra färdighet att kunna.