Anna Flodström
Anna Flodström

Vad jobbar du med nu?

Jag arbetar ungefär 50 % på Söderberg och Partners på deras avdelning Risk Management. Söderberg och Partners är Sveriges ledande oberoende rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Jag arbetar bland annat med deras sakbolagsanalys, vilket är en finansiell analys av de flesta aktiva sakförsäkringsbolag på den svenska marknaden.

Trivs du med ditt jobb och i så fall varför?

Jag trivs mycket bra på mitt jobb. Jag får mycket eget ansvar och möjligheter att utvecklas men har samtidigt stöd från chef och kollegor när det behövs. Jag trivs med den ”öppna” arbetsmiljön, jag känner sig alltid delaktig.

Vilken utbildning respektive profil gick du och har du nytta av den?

Jag har en kandidatexamen i matematisk statistik och avslutar våren 2011 mina studier på Masterprogrammet för försäkringsmatematik (Aktuarieprogrammet). Jag har absolut nytta av min utbildning. Dels i de rent statistiska delarna av arbetet då grundkurserna kommer till användning men framförallt av kurser som försäkringsredovisning och sakförsäkringsmatematik I och II.

Vad var det bästa med studietiden på Matematiska institutionen?

Jag har värdesatt institutionens flexibilitet och engagemang väldigt högt. Det är en personlig institution och du får alltid hjälp med att hitta rätta vägen för dig. Det är inte så stora klasser vilket gör att klassen lätt blir sammansvetsad. Jag har fått många fina vänner.

Har du några bra tips till blivande studenter?

Bekanta dig med programmet Matlab eller liknande. Det är bra att veta lite om det innan första labben kommer =)