Andreas Nordvall Lagerås
Andreas Nordvall Lagerås

Vad jobbar du med nu?

Jag är finansmatematiker på AFA Försäkring. Vi förvaltar ett kapital på över 200 miljarder kronor. Mitt jobb består främst av att analysera hur vi bör investera dessa tillgångar i ett långsiktigt perspektiv med tanke på finansiella risker och de risker som kommer från våra försäkringsåtaganden.

Trivs du med ditt jobb och i så fall varför?

Jag trivs mycket bra med mitt jobb. Jag har möjlighet att använda mycket av min kunskap i sannolikhetsteori och statistik, samtidigt som jag lär mig en hel del om de finansiella marknaderna.

Vilken utbildning respektive profil gick du och har du nytta av den?

Jag började på Matematik-ekonomilinjen, det som nu är Kandidatprogrammet i matematik och ekonomi, men hoppade av efter något år för att fokusera på matematisk statistik. Efter min kandidatexamen fortsatte jag som doktorand i matematisk statistik. Jag har verkligen nytta av min utbildning i mitt dagliga arbete.

Vad var det bästa med studietiden på Matematiska institutionen?

Det bästa är alla vänner man har fått och att man fick ägna sig helt åt att lära sig intressanta saker.

Har du några bra tips till blivande studenter?

  • Testa olika ämnen och kurser - jag rekommenderar förstås sannolikhetsteori och statistik.
  • Läs det som intresserar dig - vissa kurser eller kunskaper förstår man dock nyttan av (och nöjet med) först senare i utbildningen, eller efter utbildningen.
  • Så gott som alla som arbetar med matematik utanför universitetet håller på med tillämpad matematik, och inte matematik för sin egen skull. Du bör därför lära dig något om tillämpningar.
  • För dig som funderar på att bli aktuarie, dvs försäkringsmatematiker, rekommenderar jag att läsa alla kurser som krävs för diplomering medan du är student så att du inte behöver läsa dem parallellt medan du jobbar.
  • Var social och håll kontakt med dina klasskamrater. Det är med stor sannolikhet genom dem som du kommer få jobb i framtiden.