"Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet" är en arbetsmarknadsdag för studenter vid Fysikum och Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Varje år bjuder vi in ett antal alumner som berättar om sina arbeten och erfarenheter. Alumnerna kommer från flera olika branscher – se tidigare års program nedan för exempel.

Sandra Eloranta från KI höll ett föredrag på arbetsmarknadsdagen 2014.
Sandra Eloranta från KI höll ett föredrag på arbetsmarknadsdagen 2014.

Dagen ger studenterna möjlighet att samtala med föreläsarna om hur arbetsmarknaden ser ut för utexaminerade i matematik, matematisk statistik, fysik eller datalogi. Utanför föreläsningssalen finns ett info-torg där det fikas och diskuteras i pauserna mellan de olika föredragen.

De flesta som besöker arbetsmarknadsdagen är studenter vid Matematiska institutionen eller Fysikum, men vi välkomnar också framtida studenter och studenter från andra högskolor.

Nästa arbetsmarknadsdag

Nästa arbetsmarknadsdag arrangeras digitalt den 10 februari 2021 tillsammans med Fysikum och riktar sig till studenter i matematik, matematisk statistik, fysik och datalogi.

Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet - 10 februari 2021

Tidigare arbetsmarknadsdagar

Vill du ställa upp?

Har du studerat matematik, matematisk statistik, fysik eller datalogi (eller en kombination av dessa), och vill dela med dig av dina erfarenheter till nuvarande studenter? Eller jobbar du på ett företag som anställer personer med utbildning i dessa ämnen? Om du är intresserad av att hålla ett föredrag eller vara utställare på vår arbetsmarknadsdag, kontakta Anders Hagberg (hagberg@math.su.se) för att se vad det finns för möjligheter.