På Kräftriket möter du som student föreläsare och utställare som är riktade mot studenter i

  • Matematik/Matematisk statistik
  • Fysik
  • Datalogi

Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på frukost, lunch och fika.

Dagens program

09:00-09:30        Frukostmingel

09:30-09:35        Presentation av dagens program, Anders Hagberg, utbildningskoordinator

09:35-10:05        KIDBROOKE ADVISORY – Analytikerna Björn Bergstrand och Mika Lindahl, Robo Advice: Automatisering av finansiell rådgivning
10:05-10:35        FOLKSAM – Hilma Björk, affärsanalytiker och Jakob Falk, aktuarie. Vad är skillnaden mellan teoretiska studier och arbetslivet samt varför är bilförsäkring dyrare för unga?
10:35-10:45        Fikapaus
10:45-11:15        SCB - Jens Malmros, metodstatistiker, berättar om SCB:s verksamhet och om sitt arbete på SCB.
11:15-11:45        STATISTICON - Marianne Maehle Schmidt, Statistician & Chief Marketing Officer. We bring numbers to life. Life as a statistical consultant in a staff-owned company focusing on labor market, population, infrastructure and medical research (In English)
11:45-12:15        Our Master Programmes & PhD studies (In English)
12:15-12:35        Lunch
12:35-13:05        If Insurance - Kristoffer Vinell, Big Data Engineer: Data analysis in the age of Big Data and GDPR.  (In English)

13:05-13:35        LÄNSFÖRSÄKRINGAR - Gustaf Sparreman, Systemägare, Riskanalys, Kapitalförvaltningen: Finansiella risker, matematik och mjukvara

13:35-14:05  Elin Gawell – Fil.lic och legitimerad gymnasielärare i matematik. Träffa en forskarutbildad matematiker som vidareutbildat sig till lärare och som nu är verksam i gymnasieskolan.
14:05-14:15   Fikapaus
14:15-14:45  STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN - Henrik Öberg, Utredare vid Slutförvarsenheten, Strålsäkerhetsmyndigheten: Slutförvaring av använt kärnbränsle – en tvärvetenskaplig utmaning
14:45-15:15 PRIME & UNITED MINDS - Mehrdad Jafari-Mamaghani, Head of Data Science at Prime & United: Data science som ett växande område med oändliga möjligheter
15:15-15:45  Helena Granström – författare, skribent och fil.lic i matematik: En matematiker bland kulturvetarna: Om värdet av naturvetenskaplig allmänbildning och matematisk läskunnighet
15:45-16:15  Oskar Gauffin Biostatistiker på Uppsala universitet och Regionalt Cancercentrum, berättar om sina erfarenheter av att analysera djurbeteende och data från prostatacancerregister, med fokus på sådant man inte kan efter masterprogrammet i matematisk statistik

 

Utställare

Strålsäkerhetsmyndigheten - Scandinavian Development Services - Aktuarieföreningen - SCB – If – Tobii – NetEnt-Better Gaming - FOI-Totalförsvarets Forskningsinstitut - Folksam– Statisticon  - MND - Teach for Sweden - Lärarjouren - Naturvetarna - Stockholms universitets alumnnätverk - Innovationskontoret - Karriärservice Studentavdelningen Stockholms universitet - Matematiska institutionen - MSR-SIGMA - Student Node - Vetenskapens Hus – Mattecoach – Mathivation - Mattecentrum - Stockholms universitets studentkår-Studiebevakare Naturvetenskapliga Fakulteten

Dagen riktar sig främst till matematik- datalogi och fysikstudenter, men alla andra intresserade är självklart också välkomna att besöka arbetsmarknadsdagen.

Företagskontakt

Vill ditt företag medverka i arbetsmarkadsdagen för matematiker, fysiker och dataloger?

Kontakta: Anders Hagberg

Frescati välkomnas utställare som vill träffa studenter från övriga Naturvetenskapliga fakulteten, men dit är också studenter i matematik, datalogi och fysik välkomna.