Gruppen är till för dig som har läst minst två terminer matematik, matematisk statistik, datalogi eller beräkningsteknik. För närvarande går det inte att anmäla sig till Matematiska alumngruppen. Vi uppdatarerar informationen här när det åter är möjligt att anmäla sig till nya alumndatabasen.

Vi tar också gärna emot förslag på aktiviteter som du som alumn skulle vilja delta i, t.ex. återträffar på institutionen, mentorskapsprogram eller liknande.

Stockholms universitet har också ett alumnnätverk som är öppet för alla som läst minst en kurs vid Stockholms universitet.