Matematiska institutionen samverkar på flera sätt med samhället. Vi erbjuder rådgivning i matematisk statistik. Vi erbjuder också ett flertal tjänster till skolor, både för elever och för lärare.