Vinnare

Alexander Herrmann, International School of the Stockholm Region vinner med:

Calculation the fractal dimensions of Sweden's Borderline

Juryns motivering: Arbetet behandlar en  originell frågeställning. I arbetet används differential- och integralkalkyl och den tävlande behärskar begrepp som fraktal dimension och Hausdorffdimension, samt har hanterat kartdata.

Emma Ehn Paulsson, Tibble Fristående Gymnasium vinner med:

Theory of Computability

Juryns motivering: Arbetet behandlar ett intressant ämne (som ligger lite utanför gymnasiets matematik) och är  väl illustrerat och beskrivet på ett bra sätt. Författaren använder bevis och behärskar begreppp inom computability/decidability, vilka är fundamentala i modern matematik och datalogi

Hedersomnämnande

Rasmus Craelius och Jonathan Korhonen Lundberg, Nacka gymnasium, för bidraget:

Talet Pi

Juryns motivering: Intressant historisk inledning, god presentation av Buffons metod, innehåller bevis och numeriska experiment.

Juryn 2019

Juryn har bestått av docent Salvador Rodriguez Lopez och professor Boris Shapiro vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna och tackar alla övriga deltagare!

Titlar på övriga tävlande bidrag 2019

  • Uppskattning av talet Pi
  • Singaporematte - En jämförelse av olika matematiska läror inom problemlösning
  • The Apparance of the Golden Ratio in the Architecture of Stockholm
  • Calculating the Probability of Potting the Cue Ball in Pool
  • Sociala välfärdsfunktioner och kollektiva beslut - en litteraturstudie av Arrows omöjlighetsteorem