Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in många bra tävlingsbidrag och att Juryn har utsett två vinnande bidrag.

Elsa Kågström
på Räddningsgymnasiet Sandö vinner med sin uppsats "Till oändligheten, och vidare!".

Juryns motivering: "För en rapp, rolig och välskriven essä om det lustfyllda i att räkna med det oändliga."

Erik Linnér, Eskil Jarlskog och Ylva Wahlquist

på Polhemskolan i Lund vinner med sin uppsats "Högstadielevers problemlösningsförmåga"

Juryns motivering: "För den entusiasm och det engagemang som finns i deras intressanta studie av ett väsentligt problem."

Du kan läsa de båda vinnande arbetena nedan.
Juryn har bestått av Rikard Bogvad och Yishao Zhou,  professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna!

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, helst per e-post till: tavling@math.su.se, i PDF eller annat lämpligt format. Postas verket ska datumet framgå exempelvis av poststämpel.
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett, denna kan skickas per post. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2012,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt, samt publicerar inkomna bidrag på vår hemsida
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling och kan publiceras på vår hemsida.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du nedan.

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.

Välkommen att delta i 2014 års tävling!