Mer om 2013 års tävling

Tävlingen i bästa matematiska text 2013 är avgjord!

Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in många bra tävlingsbidrag och att Juryn har utsett två vinnande bidrag.

Arman Shamsgovara

på Minerva gymnasium i Umeå vinner i år med sin uppsats "Combinatorial Computations Regarding Discrete Symmetries.".

Juryns motivering: "För hans livfulla och noggranna beskrivning av symmetrigrupper för geometriska figurer och för hans datorräkningar med färgningsproblem."

Karam Mansour och Poya Livälven

på Kungsholmens gymnasium i Stockholm vinner med sin uppsats "Biomatematik - Att förstå biologiska beteenden genom dynamisk modellering och matematisk analys"

Juryns motivering: "För deras härligt välskrivna och välexemplifierade presentation av hur matematisk analys och dynamiska system kan användas i biologi, för att t ex modellera balansen mellan rovdjur och bytesdjur.."

Du kan läsa de båda vinnande arbetena, samt årets övriga bidrag nedan (inscannat i svartvitt).

Juryn har bestått av Rikard Bogvad och Joanna Tyrcha,  professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Professor Yishao Zhou frånträdde juryn innan den inledde sitt arbete, på grun av jäv.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnarna!

En presentation av juryn finns i vår Flyer2013. Du kan e-posta en beställning så skickar vi tryckta exemplar.

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, vilket ska framgå exempelvis av poststämpel,
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett.. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2009,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du Anmälningsblankett..

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.,