Mer om 2012 års tävling

Tävlingen i bästa matematiska text 2012 är avgjord!

Vi vill tacka alla deltagare för deras bidrag. Vi är glada att meddela att vi har fått in många bra tävlingsbidrag och att Juryn har utsett en vinnare.

Fredrika Agestam

på Viktor Rydberg Gymnasium vinner i år med sin uppsats "Prima tal - Grundfärdigheter, intressanta satser, problem och kuriosa rörande primtalen, alla tals byggstenar.".

Juryns motivering: "Fredrika Agestams Prima tal,  är en rolig och engagerande reseguide till primtalen,  som inte bara beskriver de uppenbara turistmagneterna, utan också lite mer udda och charmiga satser och företeelse."

Du kan läsa Fredrikas arbete nedan (inscannat i svartvitt).

Ett hedersomnämnande från juryn går även till Anna Broms på Gymnasium Skövde Västerhöjd för sin uppsats "Strukturen hos amöbor och koamöbor i två dimensioner" för en redogörelse av ett spännande forskningsprojekt.

Du hittar även Annas arbete nedan (inscannat i svartvitt).

Juryn har bestått av Rikard Bogvad, Yishao Zhou och Tom Britton, professorer vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Rikard har i juryn ersatt Torsten Ekedahl som tyvärr hastigt gick bort i höstas.

Vi på Matematiska institutionen gratulerar vinnaren.

En presentation av juryn finns i vår Flyer2012. Du kan e-posta en beställning så skickar vi tryckta exemplar.

Regler

Bidraget ska:

* vara skrivet på svenska eller engelska,
* ha sänts till oss senast 5 maj, vilket ska framgå exempelvis av poststämpel,
* åtföljas av en ifylld och signerad Anmälningsblankett.. Ifall fler än en person är författare till uppsatsen ska alla författarna bifoga varsin tävlingsblankett. Författarna delar lika på eventuell vinst.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

* ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
* ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
* juryns beslut kan inte överklagas.

Genom signering av tävlingsblanketten intygas att:

* uppsatsen har skrivits och godkänts inom ramen för svensk gymnasieutbildning,
* uppsatsen har inte godkänts som färdig av lärare tidigare än 6 maj 2009,
* den/de tävlande är författare till uppsatsen,
* tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
* den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
* den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
* den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
* den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling.

Anmälningsblankett i pdf-format hittar du Anmälningsblankett..

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.