Special VT19: Få besök av en matematiker!

En matematiker anställd på institutionen kan komma och besöka er skola/klass och berätta om vad man kan jobba med efter en matematikutbildning. Vi vill gärna besöka årskurs 3 gymnasiet fram till 15 april. Hör av er och boka tid på mail: lararutbildng@math.su.se

Stockholms matematiska cirkel

En specialiseringskurs för gymnasieelever i matematik med ett nytt tema varje läsår. Anordnas tillsammans med KTH. Exempel på tidigare teman är fraktaler, talteori och geometriska konstruktioner.  Mer information om Stockholms matematiska cirkel

Utmanande matematik - kurs i problemlösning och spännande matematik

Kursen kan sökas höst, vår och sommar, mer information om Utmanande matematik, 7.5 hp

Uppsatstävling Bästa matematiska text

Delta i vår årliga uppsatstävling i matematik för gymnasieelever, tävla om första priset på 5000 kr! Bästa matematiska text

Matteklubben för årskurs 4-9

Matteklubben välkomnar alla mellan- och högstadieelever som gillar att fundera över kluriga problem tillsammans med andra. Information om träffar och anmälan

Pyssel: Händer och röd kub vikt av papper

Populärvetenskapliga föreläsningar

Vi ställer gärna upp med föredragshållare. Hos oss finns många forskare som kan ge populärvetenskapliga föreläsningar om olika spännande områden och problem i matematik. Dessa föredrag kan hållas antingen här på institutionen eller på din skola.

Studiebesök "Matematiker för en dag"

Vill du som är lärare besöka oss med en klass eller flera klasser, skriv till matematik-lararutb[at]math.su.se så kan vi försöka boka in ett besök.

Matematiklärarnätverket

Vi samordnar ett nätverk för lärare i matematik, där matematiken och dess pedagogik diskuteras och utvecklas. Via detta nätverk får du tips om fortbildning och bjuds in till intressanta matematikaktiviteter i Stockholm.

Matematikteman på Vetenskapens hus

Vetenskapens hus har flera roliga matematikteman som skolklasser kan boka in sig på. Matematik på Vetenskapens hus.