Första träffen i det återstartade Matematiklärarnätverket
Onsdag 13 februari kl.17.00-19.00
Sal: 14, Hus 5, Kräftriket

Att inspirera och entusiasmera genom att berika undervisningen med IKT

Anna Karlsson, prisbelönat innovativ lärare i matematik, fysik och teknik på Viktor Rydbergs samskola i Djursholm

Att ge eleverna möjlighet att utveckla sina färdigheter och kreativitet är en av de viktigaste frågorna inom utbildning. Under många år har de resurser vi i skolan använt varit begränsade till bibliotek, mail, föreläsningar, laborationer och informella lärmiljöer såsom besök utanför skolan.
Idag har vi fått tillgång till en ny dimension och möjlighet att variera undervisningen.
Anna delar med sig av sina erfarenheter av att berika undervisningen med stöd av datorer, undervisning i en skola där informations- och kommunikationsteknologi är ett naturligt inslag.

Anmäl att du vill delta till matematik-lararutb@math.su.se, senast 1 februari så bjuder vi på smörgås och dryck. Vi kommer också att diskutera nätverkets framtida evenemang och innehåll.

Välkomna önskar

Christian Gottlieb, docent, Matematiska institutionen
Sara Woldegiorgis, utbildningskoordinator, Matematiska institutionen
Emelie Reuterswärd, lärare, Danderyds gymnasium