Pi-dagen, 14 mars 2018

Stockholms matematikcentrum och Vetenskapens hus firar Pi-dagen 2018. Under dagen erbjuds intressanta och roliga matematikaktiviteter för lärare och elever, på Albanova och Vetenskapens hus. På eftermiddagen och kvällen är lärare välkommna till filmvisning och mat och mingel med Stockholms matematiska cirkel.

Filmen som visas är Hidden Figures (Svensk titel: Dolda tillgångar), en amerikansk biografisk dramafilm från 2016, baserad på en autentisk historia om tre kvinnliga afroamerikanska matematiker som arbetade på NASA och rymdprogrammet under början av 1960-talet.

Direkt efter filmen inbjuder vi intresserade lärare till mat och mingel för Stockholms matematiska cirkel för gymnasister. Under kvällen presenterar vi cirkeln i allmänhet, och pratar om nästa läsårs ämne ”Grafteori med inriktning på färgläggningsproblem” i synnerhet. Dessutom får ni möjlighet att träffa doktoranderna Lisa och Joar som håller i cirkeln, samt många andra lärare som har varit med på kursen under tidigare kursomgångar.

Kleinerdag - ämnesfortbildning i matematik för lärare i åk 7-9, 31 oktober 2017

Kleinerdagen är en fortbildningsdag i matematik som riktar sig till dig som undervisar i åk 7-9. Under dagen hålls en matematikföreläsnig av Svante Linusson från KTH, sedan arbetar vi tillsammans med att utveckla och planera matematiklektion för högstadiet.

"Att fortsätta att fördjupa sig i sitt ämne är centralt och i denna fortbildning vill vi
bygga på en fascination för ämnet och bidra till kunskap om vart ämnets
utveckling rör sig. Detta för att kunna ta sig an mer öppna och oförberedda frågor
tillsammans med eleverna i undervisningen."

Dagen arrangeras av SKM (Svenska kommittén för matematikutbildning) i samarbete med SMC (Stockholms matematikcentrum).

Populärföreläsning i matematik: Topologiens Topp tio, 16 november 2016

En matematiker är, sägs det, en människa inkapabel att skilja en kaffekopp från en doughnut. Man menar då inte, att matematiker skulle lida av perceptionsstörningar i högre grad än vanliga dödliga, utan syftar snarare på att de två nämnda objekten är ekvivalenta ("homeomorfa") inom disciplinen topologi, geometriens sentida ättling. I en kavalkad presentera några av denna grens mest förbryllande objekt och förbluffande satser: Möbiusbandet, Kleins flaska, Jordans kurvsats och många fler - topologiens greatest hits!

Föreläsaren Qimh Xantcha är vikarierande universitetslektor i matematik vid Matematiska institutionen, och förmodligen en av Sveriges bästa populärvetenskapliga föreläsare i matematik.

Workshop i Utmanande matematik och effektiv undervisning med IKT-verktyg, 12-14 Juni 2015

En kostnadsfri lärarfortbildning i problemlösning, matematiska utmaningar samt hur IKT-verktyg som t.ex. problembanker kan användas för att frigöra lärartid till mer kvalificerad undervisning.

Workshopen (som stöds av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond) innehåller föredrag, programdemonstration samt interaktiva arbetspass mellan talare och deltagare. Material hämtas bland annat från kursen Utmanande matematik.

Träff med Matematiklärarnätverket, 5 november 2013

Tema: Bedömning av elevers kunskaper och förmågor i matematik

- Bedömning enligt LGR11 och LGy 11 utifrån ämnesprovens perspektiv Inger Ridderlind, Institutionen för Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, medlem i PRIM-gruppen.

- Klossmetoden Johan Falk, gymnasielärare som tillsammans med en kollega utvecklat en modell för att konkretisera det centrala innehållet och koppla det till kunskapskraven.

Träff med Matematiklärarnätverket, 13 februari 2013

Första träffen med det återstartade Matematiklärarnätverket! Anna Karlsson berättar om sitt prisbelönade arbete: "Att inspirera och entusiasmera genom att berika undervisningen med IKT"

Att ge eleverna möjlighet att utveckla sina färdigheter och kreativitet är en av de viktigaste frågorna inom utbildning. Under många år har de resurser vi i skolan använt varit begränsade till bibliotek, mail, föreläsningar, laborationer och informella lärmiljöer såsom besök utanför skolan.
Idag har vi fått tillgång till en ny dimension och möjlighet att variera undervisningen.
Anna delar med sig av sina erfarenheter av att berika undervisningen med stöd av datorer, undervisning i en skola där informations- och kommunikationsteknologi är ett naturligt inslag.

PowerPoint-bilder till föreläsningen: Berika undervisningen med IKT Anna Karlsson 130213 (3463 Kb)