Nu har Sonja Kovalevsky-dagarna 2011 varit och det är roligt att meddela att det har varit en väldigt lyckad och uppskattad omgång! Här hittar ni material (4049 Kb) som delades ut till deltagarna. 

 
sk_affisch
 

 Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 arrangerades de för första gången och har sedan dess varit ett årligt evenemang med många nöjda deltagare. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Sonja Kovalevsky-dagarna har genomförts elva gånger, med mycket lyckat resultat. Närmare 200 elever från gymnasier i hela landet har varje år deltagit. Dagarna har präglats av mycket spännande matematik som stimulerat och roat eleverna. Många av eleverna har fått en vidgad bild av matematiken och dess tillämpningar förändrad. "Först vill jag bara säga att jag kan inte beskriva hur inspirerande din föreläsning var eftersom jag har svårt att peka på någon annan händelse i mitt liv som varit så betydande för min studiemotivation.", skrev en tidigare deltagare till en av talarna.

Syfte

Sonja Kovalevsky-dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling
  • exempel på aktuell forskning i och användning av matematik
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behov och användbarhet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjigheter att knyta kontakter med likasinnade.

Officiellt syfte och policy för Sonja Kovalevsky-dagarna. (45 Kb) .

Arrangörer

Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematiska institutionen vid Stockholms universitet står för genomförandet år 2011 i samarbete med Vetenskapens hus.

Anmäl er till Kovalevskydagarna 2011 HÄR

Välkomna!

Här kan ni läsa deltagarnas utvärdering av Kovalevskydagarna 2010: Sammanstallning (2646 Kb)