Matematisk statistik

Statistiska forskningsgruppen (SFG) består av lärare och forskare vid avdelningen för matematisk statistik och tillhandahåller statistisk hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter. Verksamheten drivs på konsultbasis utan vinstintresse.

Matematik

Matematiska konsultgruppen (MKG) driver en konsultverksamhet för andra slags matematiska frågor och behandlar ett brett spektrum av matematiska problem. Gruppen består av forskare och lärare med lång erfarenhet av tillämpad matematik. Även MKG drivs utan vinstintresse.