Om mandatfördelning i Sveriges riksdag

Jesper Carlström (tidigare medarbetare vid institutionen) har skrivit några saker om svensk mandatfördelning. Texterna har kommit till i samband med att han redogjort för metoderna i undervisning. Den första motiverar bara kort uddatalsmetoden. Den andra studerar uddatalsmetoden ingående men också flera av de andra inslagen vid mandatfördelningen i riksdagen.