2018:K1 Niklas Livschitz: Class Field Theory as motivated by Kronecker-Weber
Handledare: Wushi Goldring
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K2 Jonatan Rune: Braid Groups and Configuration Spaces
Handledare: Alexander Berglund
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)
2018:K3 Adam Mällberg: Inversionsgeometri
Handledare: Torbjörn Tambour
2018:K4 Christopher Wåhlin: Pairing based attacks against elliptic curve cryptography
Handledare: Jonas Bergström
2018:K5 Tomas Kilström: Area och volymberäkningar före infinitesimalkalkylen
Handledare: Christian Gottileb
Fulltext (pdf)
2018:K6 Oskar Eklund: Counting points on elliptic curves - A study of Schoof’s algorithm
Handledare: Jonas Bergström
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K7 Anna Norrgård: Randvärden för Cauchy-integraler
Handledare: Annemarie Luger
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K8 Victor Rocha: Ekvidekomposabla figurer och volymsbegreppet hos Euklides
Handledare: Torbjörn Tambour
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)
2018:K9 Jimmy Kjellström: Projektiv Geometri
Handledare: Torbjörn Tambour
Fulltext (pdf)

 

2018:K10 Emma Malmgren: Geometriska konstruktioner med passare och linjal
Handledare: Paul Vaderlind
2018:K11 Mimmi Hällberg: Att approximera oändliga serier
Handledare: Torbjörn Tambour
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)

 

2018:K12 Per Nilsson: Some simple proofs related to the Univalence Axiom formalized in Dedukti
Handledare: Erik Palmgren
Fulltext (pdf)

 

2018:K13 Sibel Cicek: En studie av iterationsmetoder
Handledare: Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)

 

2018:K14 Sofia Cederberg: Sannolikhetslärans uppkomst - En genomgång från början fram till 1700-talets slut
Handledare: Paul Vaderlind
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)

 

2018:K15 Nick Andersson: From Zero to One: A Brief Summary of the Development of Homomorphic Encryption
Handledare: Jonas Bergström
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)

 

2018:K16 Axel Ljungström: Montague’s Intensional Logic for Computational Semantics of Human Language
Handledare: Roussanka Loukanova
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)

 

2018:K17 Richard Säldebring: The Planar Isoperimetric Theorem and Related Results
Handledare: Christian Gottlieb
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf)

 

2018:K18 Andreas Adamsson: Points of finite order on an elliptic curve over the rational numbers
Handledare: Wushi Goldring
Fulltext (pdf)

 

2018:K19 Sebastian Grundell: Pólya’s inventory
Handledare: Gregory Arone
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K20 Martin Nilsson: Semisimple Lie algebras and the Cartan decomposition
Handledare: Gregory Arone
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K21 Vinicius Rocha: Pythagorean triples and congruent numbers
Handledare: Torbjörn Tambour
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K22 Henrik Hansson: Modellering av omställning av odling med markovkedjor
Handledare: Yishao Zhou
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K23 Henrik Hackner: Matrisframställning av Rationella Funktioner
Handledare: Annemarie Luger
2018:K24 Elisabeth Bonnevier: An introduction to algebraic geometry and Bezout’s theorem
Handledare: Gregory Arone
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K25 Ellen Selling: Lindemann-Weierstrass sats
Handledare: Rikard Bögvad
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K26 Amanda Hoxell: Implications of Prosocial preferences in game theory
Handledare: Rikard Bögvad
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K27 Fredrik Stenkvist: Graph isomorphism algorithms in nauty
Handledare: Jörgen Backelin
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K28 Filip Åkerman: The Logical Consistency of Categorical Set Theory
Handledare: Erik Palmgren
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K29 Samer Ibrahim: Analysens historia
Handledare: Paul Vaderlind
Fulltext (pdf

 

2018:K30 Johannes Dominique: Simpliciella komplex och alexanderdualitet
Handledare: Jörgen Backelin
Fulltext (pdf

 

2018:K31 Joakim Hag: Weyls Law for Quantum Graphs
Handledare: Jonathan Rohleder
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K32 Daniel Collin: A category-theoretic analysis of backpropagation in neural networks
Handledare: Erik Palmgren
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf

 

2018:K33 Jean Rosenlind: The prime number theorem and Dirichlet's theorem on arithmetic progressions
Handledare: Salvador Rodriguez-Lopez
2018:K34 Ludwig Heldin: Flatness in Commutative Algebra
Handledare: Yishao Zhou
Fulltext (pdf

 

2018:K35 Peter Ridemalm: Kahane’s Theorem on divergence of Fourier series
Handledare: Odysseas Bakas
Abstrakt (pdf) |Fulltext (pdf