2006:12
Anders Hansson: Matematik och räkning i 1600-talets Sverige: Från Euklides till Newton, från räknemästare till ingenjör
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:11
Thomas Holst och Joakim Sundberg: Number of limit cycles of a certain Liénard equation
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:10
Fatima Masic: Fuchsiska ekvationer av ordning 2
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:9
Matilda Kapro: Hall's Marriage Theorem
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:8
Christopher Yamba: Parikh Matrices and Permutation Statistics
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:7
Eva Hansén: Fasplans- och klysnaanalys av Fitzhugh-Nagumos ekvation
Abstrakt (pdf) | Fulltext ej tillgänglig på nätet


2006:6
Alma Masic: Existence of Solutions to Ordinary Differential Equations
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:5
Katarina Banda: Hur många permutationer har kvadratrötter?
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:4
Kristoffer Lindensjö och Per Olsson: Optionsvärdering i binomialträd
Abstrakt (pdf) | Fulltext ej tillgänglig på nätet


2006:3
Louis Thomas: Från korda till sinus
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:2
Håkan Eksten: Spectral Graph Theory
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)


2006:1
Erik Flodén: Variationskalkyl
Abstrakt (pdf) | Fulltext (pdf)