Böcker

Statistiska modeller av Per Martin-Löf (seminarieanteckningar)

Här finns seminarieanteckningarna från Statistiska modeller av Per Martin-Löf, från läsåret 1969-70, utarbetade av Rolf Sundberg

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
information om våra bibliotek