Här finns listor på doktors- och licentiatavhandlingar som presenterats vid institutionen. En del avhandlingar finns även tillgängliga i fulltext.

Matematik

Matematisk statistik