Kvalifikationer

Vi ser helst att du har en kandidatexamen i datalogi/matematik/matematisk statistik eller att du har för avsikt att avlägga en sådan inom den närmaste framtiden. Det förutsätts att du är en aktiv student med intresse av att lära ut.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av handledning på de inledande kurserna på grundnivå, främst inom ditt ämnesmässiga huvudområde.

Ansök

Skicka din välformulerade och koncisa ansökan i pdf-format till epost-adressen studierek-mat@math.su.se. Bifoga ett CV och ett studieutdrag. Vi vill ha din ansökan senast den 22 april.

Studierektorerna
Matematiska institutionen
Stockholms universitet