Min forskning ligger inom operatorteori och komplex analys, men det blir bäst när dessa områden samspelar, t.ex. när operatorframställning används för att förstå analytiska egenskaper hos en funktion. För några år sedan kom jag i kontakt med forskare från elektroteknik, sedan dess har jag även nöjet att se hur våra rent matematiska resultat, om framförallt Herglotz-Nevanlinna funktioner, används för tillämpningarna.

Studierna vid TU Wien har givit mig en gedigen och högkvalitativ matematikutbildning. Där – men även i skolan – hade jag tur att mötas av flera otroligt bra lärare som har präglat mig i många avseenden, men framförallt visat mig betydelsen av respekt och personlig insats för undervisningen.