Institutionen söker en postdoktor. Vi önskar sökande som arbetar inom algebraisk geometri, där detta område ska tolkas brett, och inkluderar aritmetisk geometri. Särskild uppmärksamhet kommer att ges till kandidater med expertis i studiet av härledda kategorier eller i algebraisk geometri över andra kroppar än de komplexa talen. Anställningen kommer att finansieras av Sofia Tirabassis KAW-bidrag Derived Categories in Positive Characteristic.

Sista ansökningsdag: 2020-12-20.

Läs mer och ansök